Agentúra Fitch potvrdila ratingy Slovenska

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Fitch Ratings
Foto: in.reuters.com

BRATISLAVA 6. júna (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Fitch potvrdila dlhodobý emisný rating (IDR) Slovenska v zahraničnej a domácej mene na stupni A+. Výhľad týchto ratingov je stabilný. Agentúra zároveň potvrdila krátkodobý emisný rating Slovenska v zahraničnej mene na úrovni F1 a stropný rating krajiny zostal aj naďalej na úrovni AAA.

Rating Slovenska aj naďalej podporuje silný hospodársky rast, nízka inflácia a relatívne silný bankový sektor, povedal Douglas Renwick z agentúry Fitch. S deficitom na úrovni 7,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý krajina zaznamenala minulý rok, však bude musieť vláda uplatňovať nepretržitú rozpočtovú konsolidáciu, aby sa vyhla tlakom na zníženie ratingu, dodal.

Všeobecný deficit slovenských verejných financií v roku 2010 dosiahol 7,9 % HDP, čo bol výrazný nárast oproti pôvodne plánovanému rozpočtovému schodku na úrovni 5,5 % HDP. Pod nárast deficitu sa podpísali najmä výpadky daňových príjmov, fiškálne stimulačné opatrenia, ďalej výdavky, s ktorými rozpočet nepočítal, spôsobené záplavami, ako aj rast záväzkov štátu voči železniciam a zdravotníckym zariadeniam.

Súčasná vláda si ku koncu roka 2011 naplánovala redukciu deficitu na 4,9 % HDP, v roku 2012 sa má schodok znížiť na 3,8 % a v roku 2013 na 2,9 % HDP. Agentúra Fitch vyjadruje presvedčenie, že stredo-pravá vládna koalícia dosiahne v oblasti fiškálnej konsolidácie výrazný pokrok. Vzhľadom na riziká, ktorá súvisia s možnosťou nižšieho než očakávaného rastu ekonomiky, problémami pri implementácii vládnych opatrení a ďalším zhoršením na výdavkovej strane agentúra Fitch očakáva, že slovenské verejné financie ukončia tento rok s deficitom na úrovni 5,7 % HDP a v roku 2012 schodok klesne na 4 % HDP.

Verejný dlh SR v roku 2011 podľa odhadov agentúry Fitch dosiahne 43,8 % HDP a v roku 2012 sa zvýši na 44,8% HDP. Dlh tak síce presiahne 35,2 % HDP, čo je mediánová hodnota krajín s ratingom na stupni ‚A‘, zároveň však bude výrazne pod úrovňou, ktorá je charakteristická pre väčšinu členských štátov eurozóny.

Úverovú silu krajiny podľa agentúry Fitch výrazne podporuje vysoký stupeň makroekonomickej stability. Slovenská ekonomika prešla hlbokou recesiou a HDP krajiny v roku 2009 klesol o 4,8 %. Slovenský HDP však v posledných piatich rokoch rástol priemerným ročným tempom 4,8 % a priemerná päťročná miera inflácie dosahovala 2,3 %, kým skupina krajín s ratingom ‚A‘ vykázala v sledovanom období mediánovú mieru rastu na úrovni 3,9 % a inflácie na úrovni 2,8 %.

Agentúra Fitch očakáva, že Slovensko dosiahne v tomto roku jednu z najvyšších mier hospodárskeho rastu v eurozóne na úrovni 3,4 %. Ekonomika však naďalej čelí výzvam v podobe vysokej štrukturálnej nezamestnanosti a závislosti na externom dopyte po priemyselných výrobkoch zo strany kľúčových obchodných partnerov, hoci krajina v súčasnosti profituje z úzkeho prepojenia na nemeckú priemyselnú produkciu.

Ratingy Slovenska ďalej podporuje aj pomerne silný bankový systém. Pomer úverov voči vkladom je na úrovni 86 % v porovnaní s inými krajinami EÚ nízky, pričom slovenské banky výraznejšie neinvestovali do dlhopisov zadlžených krajín na periférii eurozóny. Vďaka členstvu v eurozóne má Slovensko prístup ku globálnej rezervnej mene a Európska centrálna banka predstavuje spoľahlivého veriteľa poslednej inštancie, čo znamená že menové riziká v krajine prakticky neexistujú, tvrdí agentúra Fitch.

Slovensku podľa Moody’s pomáha ekonomická integrácia s EÚ

Aktuálne ratingové hodnotenie Slovenska od spoločnosti Moody’s odráža hlavne hlbokú ekonomickú a finančnú integráciu krajiny s jadrom Európy a priemernú úroveň verejného dlhu.
Moody´s
Foto: piazzaffari.info

Konštatuje to vo svojej dodatočnej analýze k potvrdeniu ratingu Slovenska z polovice mája tohto roka agentúra Moody’s. „Tieto faktory vyvažujú medzery v konkurencieschopnosti spôsobené vysokou koncentráciou v rámci exportu, nepružnosťou na trhu práce, starnúcou populáciou a negatívnym vývojom dlhu vyplývajúcemu z veľkých fiškálnych nerovnováh,“ povedal analytik Moody’s pre Slovensko Jaime Reusche. Ratingová agentúra však zároveň dodáva, že Slovensko stratilo v predchádzajúcich rokoch svoje reformné tempo.

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service 17. mája potvrdila Slovensku rating záväzkov v zahraničnej a domácej mene na stupni A1. Výhľad ratingov zostáva stabilný. Potvrdenie ratingu reaguje na to, že nová vláda, ktorá sa moci ujala v júli 2010, má v úmysle prijať opatrenia na fiškálnu konsolidáciu. K týmto opatreniam patrí najmä zníženie výdavkov na mzdy v roku 2011 o 10 %, obmedzenie plytvania pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb, zmrazenie investícií a celkové zvýšenie efektívnosti výdavkov verejného sektora. Agentúra očakáva, že výška štátneho dlhu sa stabilizuje nad úrovňou 45 % za predpokladu, že konsolidačné opatrenia vlády budú úspešné a podarí sa jej splniť plán, ktorý ráta s tým, že do roku 2013 sa deficit rozpočtu zníži pod úroveň 3 % HDP. Moody’s predpokladá, že väčšia časť konsolidácie sa zrealizuje v roku 2011, v ktorom chce vláda deficit rozpočtu znížiť pod hranicu 5 % HDP. Ďalšie znižovanie deficitu na úroveň 3 % HDP by malo byť rovnomerne rozložené na roky 2012 a 2013.

Stabilný výhľad podľa Moody’s odzrkadľuje zlepšujúce sa vyhliadky slovenského hospodárstva a ukazuje, že priaznivý externý dopyt bude naďalej ťahúňom hospodárskeho rastu. Indikácie, že nová vláda plánuje prijať opatrenia na konsolidáciu, sú pozitívne, kým každé uvoľnenie fiškálnej disciplíny, ktoré môže viesť k zhoršeniu dôveryhodnosti fiškálnej politiky a dynamiky dlhu, bude vnímané negatívne. Avšak stabilný vývoj vo fiškálnej bilancii a významná redukcia deficitu bude agentúrou Moody’s vnímaná ako podpora pre súčasné ratingové hodnotenie, upozorňuje ratingová agentúra.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Fitch RatingsMoody's