Celonárodný test preverí znalosti Slovenska v IT

Skills week IT
Skills week IT Foto: IT Asociácia Slovenska

BRATISLAVA 2. februára (WBN/PR) – Na adrese https://itfitness.sk/sk/ odštartoval celonárodný on-line test IT znalostí Slovákov pod názvom IT FITNESS TEST. Cieľom testovania pod záštitou Jána Mikolaja, podpredsedu vlády SR a ministra školstva a Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, je zistiť úroveň základných IT vedomostí a zručností širokej verejnosti na Slovensku. Cieľovou skupinou sú predovšetkým mladí ľudia, študenti stredných a vysokých škôl, otestovať sa však môžu občania všetkých vekových skupín.

„Testovanie prebehne formou on-line testu, prostredníctvom ktorého si záujemcovia overia úroveň svojich IT zručností, pričom sa preveruje len základná úroveň znalostí z IT. Našou snahou je, aby sa do tohto procesu zapojila čo najväčšia skupina respondentov a aby sme tak získali relevantné informácie o úrovni IT zručností na Slovensku,“ upresňuje Juraj Sabaka, prezident IT Asociácie Slovenska, ktorá projekt zastrešuje a dodáva: „Počítačová gramotnosť je v súčasnosti dôležitou konkurenčnou výhodou na trhu práce.“

Cieľom projektu je na základe dát získaných testovaním zistiť ako a kde mladí ľudia používajú digitálne technológie a na akej úrovni sú ich znalosti a zručnosti. Na základe výsledkov zistíme nielen to ako sme na tom s IT zručnosťami v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, ale bude spracovaná aj analytická štúdia, ktorej závery a odporúčania budú ponúknuté Ministerstvu školstva SR ako inšpirácia pre vyučovanie na stredných a vysokých školách.

IT FITNESS TEST, ktorý zostavil tím pracovníkov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave pod vedením RNDr. Zuzany Kubincovej, si môžete urobiť na adrese https://itfitness.sk/sk/. Po krátkej registrácii nasledujú otázky týkajúce sa spôsobu používania a najčastejších činností vykonávaných na počítači a internete. Okrem teoretických otázok test preveruje aj praktické zručnosti s vyhľadávaním informácií na internete. Po zodpovedaní všetkých otázok sa test automaticky vyhodnotí a okamžite sa dozviete, ako ste v ňom obstáli.

Všetci otestovaní sa automaticky dostávajú do žrebovania o zaujímavé ceny od partnerov projektu. V hre je napríklad notebook značky HP od spoločnosti Datalan, dva notebooky značky Acer, ktoré venovala spoločnosť Asbis, notebook vybavený najnovšími mobilnými technológiami od spoločnosti Intel, ale aj videokamery novej generácie značky Flip od spoločnosti Cisco Slovakia. Okrem jednotlivcov budú ocenené aj najaktívnejšie a najúspešnejšie stredné a vysoké školy. Školy s najvyšším pomerom študentov zapojených do testovania k celkovému počtu študentov majú možnosť získať špičkový projektor od spoločnosti Datalan, či ročné členstvo v programe Microsoft IT Academy od spoločnosti Microsoft Slovakia. Detailné podmienky súťaže a informácie o výhrach nájdete na stránke https://itfitness.sk/sk/ceny.

Tí, ktorí absolvujú „IT FITNESS TEST“, majú možnosť urobiť si aj motivačné testy partnerov projektu a budú zaradení do žrebovaní o ďalšie ceny.

Testovanie trvá od včera, 1. februára do 28. februára a je súčasťou rozsiahlej stratégie Európskej komisie – eSkills EU, ktorej partnerom na Slovensku je IT Asociácia Slovenska.

Vyvrcholením testovania a ďalších aktivít bude Európsky týždeň e-Skills 2010, ktorý prebehne počas prvého marcového týždňa. Všetky aktivity v rámci eSkills týždňa smerujú k skvalitneniu vzdelávania a zvýšeniu povedomia spoločnosti o informačných technológiách, ktoré sú už dnes každodennou súčasťou nášho pracovného aj súkromného života.

V rámci eSkills týždňa budú odprezentované výsledky celonárodného testovania a taktiež výsledky národného kola súťaže Networking Academy Games 2010, ktorá je druhou hlavnou aktivitou v rámci e-Skills týždňa organizového na Slovensku. „NAG je dobre známa a populárna súťaž študentov sieťových akadémií. Umožňuje študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti v oblasti počítačových sietí. Jednotlivci a tímy súťažia v kategóriách na rôznej úrovni zložitosti. Súťaž prebieha v školskom a národnom kole, ktoré sa uskutoční v rámci eSkills týždňa,“ vysvetľuje František Jakab, koordinátor Sieťového akademického programu Cisco na Slovensku, ktorý je jednou z najúspešnejších vzdelávacích iniciatív v oblasti nových foriem vzdelávania.

O projekte

IT FITNESS TEST spadá pod aktivity v rámci Európskeho týždňa e-Skills 2010 – rozsiahlej iniciatívy na podporu IKT zručností v Európe. IT Asociácia Slovenska sa podieľa na projekte Európsky týždeň e-Skills 2010 ako člen združenia DIGITALEUROPE. Kontrakt na tento projekt získali DIGITALEUROPE a European Schoolnet od Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel, ktoré odštartovalo túto iniciatívu v rámci rozsiahlej stratégie eSkills EU.

Stratégia eSkills EU má pomôcť motivovať mladých ľudí, predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl pre štúdium, či prácu v oblasti informačných a komunikačných technológií a podnietiť záujem verejnosti o zvyšovanie úrovne vzdelanosti v oblasti využívania IKT v každodennom živote aj profesionálnej praxi. Jej cieľom je reagovať na rastúci dopyt po vysoko-kvalifikovaných odborníkoch a užívateľoch v oblasti IKT, spĺňať rýchlo sa meniace požiadavky priemyslu a zabezpečiť počítačovú gramotnosť všetkých občanov v kontexte celoživotného vzdelávania, ktoré si vyžaduje mobilizáciu všetkých zúčastnených strán.

Kontakty pre styk s médiami

Renáta Malecová, IT Asociácia Slovenska

tel.: +421 2 5932 4233

e-mail: itas@itas.sk

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom