Eurovoľby sa blížia a na vybavenie hlasovacieho preukazu ostáva už len pár dní, požiadať o neho môžete stále aj elektronicky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Eurovoľby
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Koniec lehoty na vybavenie hlasovacieho preukazu pre eurovoľby sa blíži. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra (MV) SR s tým, že elektronicky aj listom je možné požiadať o hlasovací preukaz najneskôr do pondelka 20. mája, pričom žiadosť musí byť do tohto termínu aj doručená.

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 8. júna. Voliči rozhodnú o 15 europoslancoch, ktorí budú zastupovať Slovensko. Ako ministerstvo informovalo, preukaz si môžu vybaviť voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na voľbách vo svojom volebnom okrsku.

Otvorených takmer 6-tisíc miestností

S hlasovacím preukazom budú môcť voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. MV SR spresnilo, že na Slovensku bude otvorených 5 930 volebných miestností. Ministerstvo súčasne upozornilo, že v žiadosti o hlasovací preukaz je potrebné uviesť meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a tiež adresu, na ktorú má obec doručiť hlasovací preukaz.

Obec následne zašle preukaz do troch pracovných dní doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“, pričom ak volič uvedie, že preukaz prevezme iná osoba, je potrebné v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu tejto poverenej osoby.

Osobne vyzdvihnutie hlasovacieho preukazu

MV SR ďalej informovalo, že hlasovací preukaz je možné osobne si vyzdvihnúť najneskôr v piatok 7. júna v úradných hodinách obce. Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, a preto by s ním voliči mali zaobchádzať opatrne. V prípade straty alebo odcudzenia nový preukaz nebude vydaný.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Požiadať o hlasovací preukaz môžu okrem občanov SR aj občania iných členských štátov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku. Podmienkou účasti občanov iných štátov EÚ vo voľbách vo volebnej miestnosti na Slovensku je zápis do zoznamu voličov,“ doplnil rezort vnútra. Voliči vo volebnej miestnosti preukazujú svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ.

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku

„V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru,“ informovalo ministerstvo.

Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku ani v inom štáte môžu hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti. Totožnosť preukážu slovenským cestovným dokladom a súčasne volebnej komisii predložia čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Nerelevantný doklad

„Upozorňujeme, že občiansky preukaz vydaný SR alebo iným štátom, ktorý obsahuje údaje o trvalom pobyte voliča v cudzine, nie je v tomto prípade relevantným dokladom na preukázanie totožnosti,“ dodalo MV SR.

Občania s trvalým pobytom v inom členskom štáte EÚ na Slovensku hlasovať nemôžu. Na voľbách sa môžu zúčastniť v štáte trvalého pobytu a rozhodovať budú o poslancoch za daný štát. Voliť je možné iba v jednom členskom štáte.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EP Európsky parlamentEurópska úniaMV Ministerstvo vnútra SR