Businessman hand stacking money coins with virtual percentage icons for financial banking increase interest rate, mortgage and property investment dividend value from business growth concept.

365.bank výrazne zlepšila svoj rating

Ratingová agentúra Moody’s pridelila 365.bank depozitný a rating emitenta na úrovni Ba1/NP, čo v porovnaní s predchádzajúcim ratingom predstavuje výrazne zlepšenie.