Diaľnica Dubná Skala – Turany

Doprastav a ďalšie firmy neuhradili pokutu za kartel

Protimonopolný úrad SR vymáha od spoločností Strabag a Mota Engil nezaplatenú pokutu za kartel stavbárov v exekúcii. V prípade spoločnosti Doprastav chce úrad na súde dosiahnuť určenie pohľadávky popretej predtým v reštrukturalizácii stavebnej firmy.