Img_0413.jpg

Envirovzdelávanie môže byť moderné aj zábavné

OZV ENVI – PAK, Mladí reportéri pre životné prostredie a Cirkevná ZŠ Narnia v Bratislave sa spojili, aby ukázali, aké dôležité je vzdelávanie o environmentálnych témach už od útleho veku.
Christmas gift boxes wrapped in kraft paper on blue wooden table. Zero waste, eco friendly packaging.

Šťastné a zelené Vianoce!

Vianoce vnímame hlavne ako sviatky radosti, pokoja a rodinnej pohody. V ostatných rokoch si však všímame, ako sa tieto tradičné sviatky postupne menia na sviatky nadmerného konzumu a veľkého množstva vyhodeného odpadu.