Stanislav Zvolenský

Biskupi predložili politikom Desatoro pre lepšie Slovensko

Konferencia biskupov Slovenska ako priority v najbližšom období považuje obmedzenie nedeľnej práce, upravenie zloženie Rady vlády pre ľudské práva a ich výborov tak, aby pomerne rešpektovala názorové spektrum občanov Slovenska v otázkach rodiny a manželstva.
Knaz kostol

Cirkvi chcú hovoriť o odluke, financovanie bude vecou dohody

Odluka cirkví od štátu sa v podobe zákona dostáva do slovenského parlamentu po prvýkrát v histórii samostatného Slovenska. ECAV upozorňuje, že tzv. dotácia pre cirkvi a náboženské spoločnosti predstavuje zanedbateľnú čiastku štátneho rozpočtu.