Electricity workers and pylon silhouette

Slovakia Energy končí na slovenskom trhu

Najväčší alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy dnes podal Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) žiadosť o odňatie licencií na obchod s elektrinou a zemným plynom  a  požiadal o možnosť ukončenia svojej činnosti na slovenskom energetickom trhu k najbližšiemu možnému termínu.