Hand of car mechanic with wrench. Auto repair garage.

Nový cestný zákon nezvýši bezpečnosť cestnej premávky práve naopak

Jednou z najkontroverznejších častí nového cestného zákona, ktorý parlament schválil na svojej predošlej schôdzi, je zmena spôsobu navyšovania celkového počtu staníc technickej kontroly na Slovensku. Oproti doterajšiemu systému bude môcť Ministerstvo dopravy a výstavby SR vďaka veľmi nejednoznačne nastaveným podmienkam povoliť zriadenie de facto neobmedzeného počtu nových staníc STK a to bez zabezpečenia dostatočnej kontroly ich činnosti.
Gavel

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nerešpektuje vôľu poslancov

Dodržanie princípu transparentnej a predvídateľnej tvorby zákonov má pred sebou ďalšiu výzvu. Tento krát ide dokonca o paralelné prijímanie dvoch zákonov, presnejšie novely existujúceho zákona a úplne nového zákona, ktoré sú v priamom rozpore. Zjednodušene by sa dalo povedať, že kým poslanci navrhujú v novele jedno, Ministerstvo dopravy a výstavby SR v novom zákone zase pravý opak.