Karol Martinka: Odškodné sa netýka Piešťanských kúpeľov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Ing. Karol Martinka
Ing. Karol Martinka Foto: SITA/archív Karola Martinku

BRATISLAVA 19. septembra (WBN/PR) – Zaujímalo by ma, čo vedie Evu Mihočkovú k tomu, aby robila z etického kódexu novinára trhací kalendár, alebo k nemu ani nepristúpila? Prečo vedome porušuje základné zásady etiky novinára, ktorými teoreticky sú aj nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov? Čo ju motivuje, aby aj po uplynutí 4 rokov, odkedy som bol zbavený všetkých obvinení (hlavného obvinenia som bol zbavený ešte za Dzurindovej vlády v roku 2006), pokračovala v 9-ročnej štvavej, prezumpciu neviny, česť a dôstojnosť človeka nerešpektujúcej mediálnej kampani? Robí to snáď z lojality k tým novinárom, ktorý sa na nej podieľali? Alebo jej článok má slúžiť na podprahové ovplyvnenie súdov? Uvedomuje si, že keby niektorí tak vehementne nevychádzali svojimi nenávistnými komentármi a nepravdivými tvrdeniami v ústrety tomuto politickému prenasledovaniu, možno by moje materiálne škody mali iný rámec. Je to snáď dôvod prečo slečna Mihočková podnecuje nenávisť voči mne ďalej? A to i napriek tomu, že pred dvoma rokmi dostala k dispozícii všetky informácie i dôkazy preukazujúce pravdu, ktorá ju zjavne nezaujíma. Prečo kombinuje nesúvisiace skutočnosti a snaží sa z nich vytvoriť nepravdivý celok? Keby si v súlade s etikou novinára overovala informácie z dvoch od seba nezávislých zdrojov, keď už nepokladala vôbec za potrebné kontaktovať dotknutú osobu, teda mňa, zistila by, že žalované odškodné 3.398.962 Euro nemá absolútne žiadnu súvislosť s Piešťanskými kúpeľmi alebo inými v článku menovanými firmami. Najväčší podiel z tejto sumy predstavuje ušlý zisk z firmy, ktorú som založil ešte v roku 1990. Suma vychádza z údajov v mojich daňových priznaniach z rokov predchádzajúcich bezdôvodnému obvineniu, navyše chcel som hlavne upozorniť na to, aby si kompetentné osoby uvedomili, aké vážne škody, a nielen v materiálnej rovine, sa dajú napáchať v ľudskom živote účelovým a umelo naťahovaným trestným stíhaním. Nemateriálne ujmy za tragédie, ktoré by som nemusel prežiť, nebyť trestného stíhania a nátlaku na moju rodinu, nie sú v odškodnom zahrnuté a ani by som ich nevedel vyčísliť, navyše majú pre každého inú cenu. (viac čítaj: Topky z 12.9.2011: „Kontroverzný podnikateľ Martinka prehovoril: Od štátu chce 3 milióny Eur“: https://www.topky.sk/cl/100371/1286656/Kontroverzny-podnikatel-Martinka-prehovoril–Od-statu-chce-3-miliony-eur-)

Prečo Eva Mihočková zase uverejnila právny nezmysel pána Kaníka, že „Dokázať privatizačné podvody je veľmi ťažké, lebo všetko sa mohlo udiať v súlade so zákonom“.

Takú „perlu“ nemôže povedať ani žiak základnej školy, ktorý vie, že ak je niečo v súlade so zákonom, nemôže to byť zároveň posúdené ako protiprávne – podvodné konanie. A to je pán Kaník poslanec – zákonodarca?! Čítaj viac:

http://markiza.tv/2_strat_investor/tasr/1_5_reakcia_ots.pdf

Prečo pán Kaník tvrdí, alebo musí tvrdiť, že „som takmer zničil Piešťanské kúpele, kým ich dostal do rúk normálny privatizér“? Za mojich čias mali kúpele cca o 1100 zamestnancov viac, tým aj o 240 mil. SKK ročne vyššie výdavky a i tak boli každoročne ziskové. Normálny privatizér „usporil“ za 9 rokov na mzdách 40-60 mil. Eur (1,2-1,8 miliardy SKK) a i tak mu zisky „unikajú“. Čo je pre pána Kaníka „normálne“? Dať prácu ľuďom, alebo ju zobrať? A to bol aj ministrom práce, soc. vecí a rodiny! (čítaj: „Dar alebo zbierka občanov vo výške 780 miliónov SKK“.

https://www.markiza.sk/uvod2_strat_investor/tasr/OTS_Karol_Martinka.pdf

Alebo urobiť zo svetoznámych kúpeľov wellness?

https://www.prservis.sk/?base=data/ozn/os/0807030140.msg

https://www.prservis.sk/?base=data/ozn/os/0807030144.msg

Prečo slečna Mihočková porušuje okrem novinárskeho kódexu aj zákony? Musí? Stanovisko popredného a renomovaného advokáta k článku: „ Ochranu práv fyzickej osoby pred zneužitím slobody prejavu zabezpečuje tak právo verejné – §§ 7 – 11 TlZ, § 373 TrZ ako aj právo súkromné – §§ 11 – 15 OZ. Uvedená právna úprava sa vzájomne doplňuje a čo je dôležité, vzájomne sa nevylučuje. Dotknutý subjekt môže podať žalobu na opravu nepravdivých údajov podľa tlačového zákona, respektíve ospravedlnenia a náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2 OZ. Nie je teda vylúčené, že uverejnením jednej nepravdivej informácie dôjde k naplneniu trestnoprávnej, občianskoprávnej zodpovednosti ako aj zodpovednosti podľa tlačového práva. Na úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti sa nevyžaduje vyvolanie následkov, ale stačí, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené ustanovením § 11 OZ.“

Vôbec však nerozumiem, prečo nedá pokoj ani mojej zosnulej manželke? Považuje sa v Plus 7 dní za etické a ľudské útočiť na človeka, ktorý sa už ani teoreticky nemôže brániť? Alebo neúctivé útoky slečny redaktorky majú byť v skutku osobitou spomienkou na 10-ročné výročie jej tragickej smrti?

Dňa 12.9. a 13.9. som uverejnil „Ospravedlnenie Karola Martinku redaktorke Plus 7 dní (1. časť)“

http://www.prestavka.sk/2-6893/OTS:-Ospravedlnenie-Karola-Martinku-redaktorke-Plus-7-dni-%281–cast%29.xml , z ktorého vyberám:

Rovnako nepresne ako vtedy, keď pani redaktorka opísala seba pred naším prvým stretnutím, opísala aj skutočnosti o mojej osobe v novom budúcom článku Plus 7 dní číslo 38, ktoré sa mi náhodne dostalo do rúk. Myslím, že nielen ja považujem za vysoko neprofesionálne, neetické a zaujaté, keď redaktorka píše a nechá uverejniť článok o osobe bez toho, aby túto osobu vôbec kontaktovala. Chápem, že som urobil neodpustiteľnú chybu, keď som si ju splietol so servírkou, ale verím, že sa raz cez to prenesie a snáď i dospeje k rovnakému poznaniu ako bývalý novinár a súčasný kňaz Karol Lovaš, ktorý povedal: „Čím som starší, tým viac mi je jasné, že ako novinár som bol vždy len ‚prostitútkou‘ v rukách politikov“.

Ing. Karol Martinka

P.S. Pokiaľ Eva Mihočková prežila jedinú bolesť prameniacu z jej pokoreného ega, nikdy nemôže pochopiť a pravdivo opísať bolesti a tragédie v osudoch iného človeka, ktorého rada súdi a odsúdi, napriek rozhodnutiu o jeho nevine.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať