Každá druhá leukémia alebo lymfóm môžu byt z hľadiska výskytu zriedkavé

Dav
Foto: OZ Zriedkavé choroby

Druhá časť osvetového videoseriálu o TOP slovenských pracoviskách pre zriedkavé choroby predstavuje Kliniku onkohematológie LF UK a NOÚ, ktorá sa venuje onkologickým ochoreniam krvi a krvotvorných orgánov.

K najčastejším typom nádorov krvi patria leukémie, lymfómy a myelóm. Ich zákernosť spočíva v tom, že existuje veľké množstvo ich podtypov, až niekoľko desiatok. Čiže z hľadiska výskytu by sa každá druhá choroba mohla považovať za zriedkavú. Liečba stojí na základných princípoch onkológie, a to chemoterapii a rádioterapii. Ale čoraz viac sa do popredia dostávajú moderné inovatívne spôsoby, ako sú imunoterapia a cielená liečba.

Pozitívnou správou je, že výskum ide dopredu, do praxe sa zavádzajú inovatívne molekuly, ktoré pomáhajú aj pri zriedkavých typoch nádorov krvi. Nové cieľové molekuly sa napríklad používajú pri liečbe raritnej akútnej lymfoblastovej leukémie, kde sa prežívanie zlepšilo z 20 % na 60 % v piatich rokoch, čo je výrazný úspech. „A pripravujeme sa aktuálne aj na tzv. bunkovú liečbu T-bunkami, čo je veľká budúcnosť onkohematológie, “ hovorí docent Ľuboš Drgoňa, prednosta Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ.

Každoročne na klinike vyšetria 15 000 pacientov z celého Slovenska, vykonávajú veľmi podrobnú diagnostiku krvi, kostnej drene, buniek, tkanív. Z výsledkov postupne vytvárajú akúsi skladačku, ktorá určí jednotlivé podtypy. Pri diagnostike zriedkavých ochorení sa ďalšími vyšetreniami hľadajú odlišnosti od bežných nádorov, na základe čoho sa určí liečba. Súčasťou kliniky je aj Transplantačná jednotka, druhé najväčšie transplantačné pracovisko na Slovensku, kde sa ročne vykoná takmer 80 transplantácií.

Za výraznými úspechmi Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ stojí i medzinárodná spolupráca a klinický výskum. Klinika realizuje aj tzv. translačný výskum, keď nové poznatky v medicíne zavádza do praxe.

Pozrite si druhú časť videoseriálu TOP pracoviská pre zriedkavé choroby, ktoré pripravuje OZ Zriedkavé choroby. V seriáli sú postupne predstavované slovenské pracoviská a špičkoví odborníci.

https://www.zriedkavechoroby.sk/kde-hladat-pomoc/videoserial-top-pracoviska/

Seriál je prístupný aj na YouTube kanáli OZ Zriedkavé choroby:

Kto je OZ Zriedkavé choroby:

Občianske združenie Zriedkavé choroby odštartovalo svoju činnosť v roku 2018. Špecializuje sa na zriedkavé choroby, ktorými môže na Slovensku trpieť až 300-tisíc Slovákov. Na svojom portáli www.zriedkavechoroby.sk ponúka komplexné informácie, aktuality, zoznamy odborníkov a špecializovaných pracovísk, odborných zahraničných zdrojov a platforiem. Na portáli sa nachádza pravidelne aktualizovaná podstránka skutočných pacientskych príbehov, s opismi príznakov chorôb. Združenie poskytuje pacientom a ich blízkym poradenstvo, pomoc a tiež služby krízovej intervencie.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom