1 uluv web 832x932 1.jpg

Ľan/Lab

Výstava sa zameriava na tradičné i netradičné technologické procesy spracovania priadneho ľanu.