Novy projekt 3.jpg

Svet, v ktorom žijeme, potrebuje šikovných strojárov

Mnoho ľudí z generácie Z, ktorí sa hlásia na vysoké školy, už podľa prieskumov neuvažujú iba o tom, „čo by ich najviac bavilo”, ale zameriavajú sa pri svojej budúcnosti aj na to, ako veľmi cenené bude ich povolanie a v akej miere dokáže prospieť svetu, v ktorom žijeme.