Budeme mať nové pravidlá v používaní ekologickejších obalov

Close Up Of Woman Carrying Recycling Bin
Close Up Of Woman Carrying Recycling Bin
Tento článok pre vás načítala AI.

Európsky parlament v stredu prijal nové pravidlá na zníženie obalového odpadu a zároveň podporenie recyklácie a opätovného použitia. Tento krok symbolizuje záväzok k environmentálnej udržateľnosti. Schválenie správy otvára dvere k zelenejšej budúcnosti v rámci Európy.

Ambiciózne Ciele na Zníženie Obalov

Európsky parlament vstupuje do novej éry ochrany životného prostredia s novými pravidlami zameranými na znižovanie obalového odpadu. S jasnými cieľmi zníženia celkového množstva obalov o 5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040, poslanci kladú osobitný dôraz na plastové obaly. Cieľom je dosiahnuť zníženie plastových obalov o 10 % do roku 2030, 15 % do roku 2035 a až 20 % do roku 2040.

Example of older model and new cap attached to plastic bottle, connected to the neck of the bottle by solid tab attached to safety ring.
Foto: ilustračná, https://www.gettyimages.com/

Zákaz používania jednorázových obalov

Nová legislatíva sa zameriava aj na konkrétne produkty. Bude zahŕnať aj zákaz predaja ľahkých plastových tašiek a obmedzenia používania jednorázových obalov v hoteloch a na letiskách. Toto opatrenie má významný dopad na obmedzenie plytvania a podporu ekologických alternatív.

Chemikálie sú hlavným dôvodom

Jedným z kľúčových bodov novej politiky je zákaz používania per- a polyfluórovaných alkylových látok (PFAS) a bisfenolu A v obaloch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Tento krok je zameraný na ochranu zdravia spotrebiteľov a znižovanie rizík spojených s týmito potenciálne škodlivými chemikáliami.

Use Plastic Bags
Foto: ilustračná, https://www.gettyimages.com/

Podpora opätovného použitia 

Poslanci sú tiež odhodlaní podporovať možnosti opätovného použitia a dopĺňania obalov pre spotrebiteľov. Úmyslom je, aby distribútori nápojov a potravín, ako sú hotely, reštaurácie a kaviarne, poskytovali možnosť pre spotrebiteľov priniesť si vlastné nádoby.

Plastic and reusable bags.
Foto: ilustračná, https://www.gettyimages.com/

Zlepšenie Zberu a Recyklácie Obalových Odpadov

Nové pravidlá parlamentu vyžadujú, aby všetky obaly boli recyklovateľné a spĺňali prísne kritériá. Tieto kritériá sa budú uplatňovať prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov, s niektorými výnimkami pre špecifické materiály (obaly z dreva a vosku). Jednotlivé krajiny EÚ sú povinné zabezpečiť, aby do roku 2029 bolo 90 % škodlivých materiálov v obaloch zbieraných oddelene.

Spravodajkyňa Frédérique Ries (Renew, BE) uviedla: … „Hlasovaním o zákaze „večných“ znečisťujúcich látok v obaloch potravín Európsky parlament ukázal, že sa snaží chrániť zdravie európskych občanov. Pokiaľ ide o plasty, dohoda bola splnená, pretože moja legislatívna správa sa zaoberá jadrom problému a to stanovením prísnejších cieľov v oblasti znižovania množstva odpadu pre plastové obaly…“, uvádza spravodajkyňa Frédérique Ries (Renew, BE), pre Európsky parlament.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom