Europoslanci podporujú revíziu pravidiel na zníženie znečistenia, podniky dostanú čas na prípravu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Emisie, fabrika, továreň
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Európsky parlament (EP) prijal svoju pozíciu na rokovania s Radou Európskej únie (EÚ) o pravidlách na zníženie znečistenia a riadenie veľkých agropriemyselných zariadení v rámci ekologického prechodu. Europarlament o tom informuje prostredníctvom svojej webstránky.

Pozíciu k smernici o priemyselných emisiách (IED) a smernici o skládkach odpadu prijali europoslanci 396 hlasmi za, pričom 102 bolo proti a 131 sa zdržalo hlasovania.

Smernica sa má rozšíriť

V súvislosti s nariadením o portáli priemyselných emisií poslanci prijali svoj mandát 563 hlasmi za, pričom 51 bolo proti a 18 sa zdržalo.

Poslanci podporili návrh Európskej komisie rozšíriť IED na zariadenia v ťažobnom priemysle (bane) a veľké zariadenia na výrobu batérií, okrem tých, ktoré výlučne montujú batériové moduly a sady batérií. Smernica ich zaväzuje ďalej znižovať znečistenie ovzdušia, vody a pôdy.

Pokiaľ ide o chov hospodárskych zvierat, poslanci hlasovali za zachovanie súčasných pravidiel a zahrnutie chovov ošípaných s viac ako 2000 miestami na produkciu ošípaných (viac ako 30 kilogramov) alebo s viac ako 750 miestami pre prasnice a hydinových fariem s viac ako 40-tisíc miestami pre hydinu, ako aj farmy s viac ako 750 chovnými jednotkami.

Parlament odmietol rozšíriť pravidlá na poľnohospodárske podniky s chovom dobytka, ako to navrhla Komisia. Komisia pôvodne navrhla prahovú hodnotu 150 chovných jednotiek pre všetky hospodárske zvieratá.

Portál o priemyselných emisiách

Poslanci tiež zdôrazňujú, že je dôležité zabezpečiť, aby výrobcovia mimo EÚ spĺňali požiadavky podobné pravidlám EÚ.

Poslanci tiež hlasovali za zvýšenie transparentnosti a verejnej účasti v súvislosti s udeľovaním licencií, prevádzkou a kontrolou regulovaných zariadení.

Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok by sa mal zmeniť na portál EÚ o priemyselných emisiách, kde by občania mali prístup k údajom o všetkých povoleniach EÚ a miestnych znečisťujúcich činnostiach.

„Lepšia ochrana životného prostredia nemusí viesť k väčšej byrokracii. Inovácie sú kľúčom k dosiahnutiu nulového znečistenia, a preto potrebujeme konkurencieschopnejší európsky priemyselný sektor. Politika EÚ musí byť realistická, ekonomicky realizovateľná a nesmie ohrozovať konkurencieschopnosť. Naša pozícia poskytuje podnikom priestor na úľavu tým, že dostanú primerané prechodné obdobia na prípravu na nové požiadavky, zrýchlené postupy pre povolenia a flexibilitu pri vývoji nových techník,“ povedal po hlasovaní spravodajca Radan Kanev.

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s Radou o konečnej podobe legislatívy.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Radan Kanev
Firmy a inštitúcie EP Európsky parlamentRada Európskej únie