Ktoré krajiny EÚ majú ekologicky najšetrnejšie hospodárstvo?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Hand Coin tree The tree grows on the pile. Saving money for the future. Investment Ideas and Business Growth. Green background with bokeh sun
hand Coin tree The tree grows on the pile. Saving money for the future. Investment Ideas and Business Growth. Green background with bokeh sun Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Obehové hospodárstvo sa stalo kľúčovým modelom v snahe krajín chrániť životné prostredie a zároveň podporovať hospodársky rast. Hlavným cieľom je čo najdlhšie opätovne používať a recyklovať existujúce materiály a výrobky, referuje portál Euronews.

Nová správa Siete pre obehové hospodárstvo (CEN) a Národnej agentúry pre nové technológie, energetiku a udržateľný hospodársky rozvoj (ENEA) porovnala päť najväčších ekonomík EÚ a ich záväzky v oblasti udržateľnej výroby a spotreby.

Porovnanie sa týka Talianska, Francúzska, Nemecka, Španielska a Poľska a zameriava sa hlavne na odpadové hospodárstvo, inovácie a ekologickú udržateľnosť.

Taliansko sa umiestnilo najvyššie v EÚ v oblasti obehového hospodárstva

V správe CEN a ENEA sa zistilo, že Taliansko má spomedzi piatich krajín najefektívnejšie obehové hospodárstvo.

Štúdia porovnávala krajiny EÚ pomocou piatich kategórií: výroba a spotreba; odpadové hospodárstvo; druhotné suroviny; konkurencieschopnosť a inovácie; ekologická udržateľnosť a odolnosť.

Hoci jednotlivé krajiny vynikali v rôznych kategóriách, Taliansko viedlo celkový rebríček so 45 bodmi. Na druhom mieste sa umiestnilo Nemecko s 38 bodmi a za ním Francúzsko s 30 bodmi. Poľsko a Španielsko získali 26 bodov.

Growing Plant On Coins Money - Investment Concept
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Španielsko má najnižšiu spotrebu materiálu v EÚ

Z piatich hodnotených krajín malo v roku 2022 najnižšiu spotrebu materiálov na obyvateľa Španielsko, a to 9,8 tony.

Nasledovalo Taliansko s 12,8 tonami na obyvateľa, potom Francúzsko, Nemecko a Poľsko.

Poľsko však dosiahlo najlepšie výsledky, pokiaľ ide o produkciu komunálneho odpadu s 365 kilogramami na obyvateľa v porovnaní s Nemeckom s 593 kilogramami na obyvateľa, čo je viac ako priemer EÚ.

Taliansko je na čele EÚ v oblasti odpadového hospodárstva
Okrem celkového prvenstva sa Taliansko umiestnilo na prvom mieste aj v kategórii odpadového hospodárstva.

Podľa správy sa miera recyklácie komunálneho odpadu v Taliansku v rokoch 2017 až 2022 zvýšila o 3,4 %.

V roku 2022 bola miera recyklácie v krajine 49,2 percenta, čo je veľmi blízko k cieľu 50 percent stanovenému v rámcovej smernici o odpadoch na rok 2020 (ktorý sa v roku 2025 zvýši na 55 percent).

Nemecko vynikalo najmä v oblasti recyklácie komunálneho odpadu s mierou 69,1 percenta v porovnaní s priemerom EÚ 48,6 percenta.

Francúzsko najlepšie využíva druhotné suroviny

V tretej kategórii sa skúmala miera využívania obehových materiálov, teda pomer materiálov zhodnotených a vrátených späť do hospodárstva v porovnaní s celkovým množstvom materiálov použitých v danej krajine.

Najlepší výkon spomedzi analyzovaných krajín zaznamenalo Francúzsko (19,3 %), a to aj napriek poklesu o 0,2 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2018. Taliansko zaznamenalo 18,7 percenta, čo je síce vysoká hodnota, ale za posledných päť rokov sa v podstate nezmenila.

Nemecko bolo tesne nad priemerom EÚ na úrovni 13 percent, zatiaľ čo Poľsko (8,4 percenta) a Španielsko (7,1 percenta) boli pod ním.

The concept of carbon neutral and net zero. natural environment A climate neutral long term strategy greenhouse gas emissions targets with green net center icon on hand cap and green background
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Nemecko sa umiestnilo na popredných miestach v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií

Nemecko sa v kategórii konkurencieschopnosti a inovácií umiestnilo na prvom mieste s najvyššími investíciami do aktivít obehového hospodárstva spomedzi skúmaných krajín.

Nemecko v roku 2021 vynaložilo 31,5 miliardy eur, za ním nasleduje Francúzsko s 20,4 miliardy eur a Taliansko s 12,4 miliardy eur.

V rokoch 2017 až 2021 zaznamenalo rast investícií všetkých päť krajín okrem Francúzska.

Z hľadiska zamestnanosti sa na prvom mieste umiestnilo Nemecko, ktoré v roku 2021 zamestná 785 000 pracovníkov v pracovných miestach súvisiacich s obehovým hospodárstvom, zatiaľ čo Taliansko 613 000 a Francúzsko 524 000.

ESG Environmental Social Governance sustainable development and investment evaluation. Green ethical business preserving resources, reducing CO2, caring for employees. Consultant in management.
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Nemecko má najnižšiu spotrebnú stopu, ale najvyššie emisie skleníkových plynov

Pokiaľ ide o spotrebnú stopu – vplyv spotreby tovarov a služieb na životné prostredie a klímu – Nemecko sa ukázalo ako najudržateľnejšie s hodnotou 95 v porovnaní s Francúzskom 98 a Talianskom 104 – čo sa rovná priemeru EÚ v roku 2021.

Za posledných päť rokov Taliansko, Francúzsko a Nemecko znížili svoju spotrebnú stopu, zatiaľ čo Španielsko a Poľsko ju zvýšili.

Pokiaľ ide o ročné emisie skleníkových plynov z výrobných činností na obyvateľa v roku 2022, Francúzsko a Španielsko mali najnižšie hodnoty – 4 861 kg CO2 ekv. a 4 925 kg CO2 ekv.

Poľsko a Nemecko však vykázali výrazne vyššie hodnoty 9 587 kg CO2 ekv. a 7 392 kg CO2 ekv.

Za posledných päť rokov zaznamenali všetky analyzované krajiny pokles emisií skleníkových plynov. Na prvom mieste sa umiestnilo Nemecko s 15-percentným poklesom, nasledované Španielskom s 13-percentným a Francúzskom s 8 %.

V Taliansku a Poľsku sa emisie znížili len o 1 %.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať