Novo schválený zákon má ochraňovať biodiverzitu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Aerial top view of a deforested part of rainforest with many palm trees still standing while other tree species have been logged
Aerial top view of a deforested part of rainforest with many palm trees Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Po mesiacoch rokovaní bol včera schválený zákon EÚ o obnove prírody. Cieľom tohto prvého nariadenia svojho druhu je obnoviť poškodené ekosystémy v Európe a zvýšiť biodiverzitu, referuje portál Euronews.

Čo predstavuje  zákon o ochrane biodiverzity ?

Cieľom zákona je do roku 2030 obnoviť najmenej 20 % suchozemských a morských oblastí EÚ a do roku 2050 všetky degradované ekosystémy. Ide o prvý komplexný zákon tohto druhu platný pre celý kontinent. V zákone sa stanovujú záväzné ciele a povinnosti pre členské štáty EÚ obnoviť ich prírodné biotopy, z ktorých 80 % je v súčasnosti v zlom stave.

„Pri ochrane nášho životného prostredia nie je čas na prestávku,“ hovorí Alain Maron, minister životného prostredia pre bruselský región. Rada EÚ sa rozhodla obnoviť prírodu v Európe, a tým chrániť jej biodiverzitu a životné prostredie európskych občanov.“

Hands child holding tree with butterfly keep environment on the back soil in the nature park of growth of plant for reduce global warming, green nature background. Ecology and environment concept.
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Zameriava sa najmä na tie, ktoré majú najväčší potenciál zachytávať a ukladať uhlík.Patrí sem obnova mokradí, riek, lesov, trávnatých plôch, mestských a morských ekosystémov – a druhov, ktoré sú ich hostiteľmi.

Jeho cieľom je zvýšiť biodiverzitu, ako aj využiť silu prírody na čistenie vody a vzduchu, opeľovanie plodín a zlepšenie potravinovej bezpečnosti a na prevenciu a zníženie vplyvu prírodných katastrof, ako sú povodne.

V rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity sa očakáva, že zákon o obnove prírody pomôže Európe splniť záväzok Parížskej dohody a obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C.

Čo bude tento zákon pre Európu znamenať?

N včerajšom hlasovaní ministrov životného prostredia EÚ zákon odmietli Fínsko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko a Švédsko, zatiaľ čo Belgicko sa zdržalo hlasovania.

Rakúsko, ktoré bolo vnútorne rozdelené, sa však na poslednú chvíľu vyjadrilo v prospech zákona, čím sa dosiahla minimálna hranica pre jeho schválenie.

Podľa nového zákona budú členské štáty EÚ uprednostňovať obnovu chránených oblastí Natura 2000, ktoré zahŕňajú najcennejšie a najohrozenejšie európske druhy a biotopy.

Tie, ktoré sú podľa nového nariadenia v zlom stave, sa budú musieť do roku 2030 obnoviť aspoň o 30 %, do roku 2040 o 60 % a do roku 2050 o 90 %.

A selective focus image of a hoverfly feeding on a pink thistle flower against a defocused background.
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Musia tiež vyvinúť úsilie, aby zabránili zhoršeniu stavu oblastí, ktoré sa už zlepšili vďaka opatreniam na obnovu, a oblastí, na ktorých sa nachádzajú dôležité suchozemské a morské biotopy, ako sú rašeliniská a koralové dno.

Zákon obsahuje osobitné opatrenia na obnovu klesajúcich populácií opeľovačov v Európe a na ochranu určitých druhov motýľov a vtákov.

Okrem pomoci pri výsadbe najmenej troch miliárd nových stromov do roku 2030 musia krajiny EÚ zabezpečiť, aby nedošlo k čistému úbytku mestskej zelene a pokrytia korunami stromov.

„Toto je rozhodujúci okamih v boji za obnovu ohrozených európskych lesov… na ktoré sa útočí z rôznych strán – vrátane ťažby dreva, dopytu po bioenergii, lesných požiarov a škodcov,“ hovorí Siim Kuresoo, vedúci kampane za európske lesy z mimovládnej organizácie Fern, ktorá sa zaoberá lesmi a právami. „Tento zákon poskytuje dôležitú štruktúru na nasmerovanie zúfalo potrebných zdrojov a energie na obnovu prírody v celej Európe.“

Miranda River photographed in Corumbá, Mato Grosso do Sul. Pantanal Biome, Brazil.
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Okrem toho sa z riek odstránia bariéry vytvorené človekom, aby sa zlepšili vodné prietoky, pričom cieľom je do konca desaťročia obnoviť 25 000 km riek do stavu, kedy budú mať úplne voľné prietoky.

Tento projekt má tiež potenciál „uvoľniť významné investície do prírody a biodiverzity“, a to verejné, ako aj súkromné, hovorí Yafai z organizácie The Nature Conservancy.

Nariadenie teraz dostalo zelenú, bude uverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť, čím sa stane priamo uplatniteľným vo všetkých členských štátoch.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať