Komunálne voľby Zvolen 2018: Kandidáti na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Foto: WebNoviny.sk

Výsledky komunálne voľby Zvolen nájdete
v článku TU

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018: ZVOLEN

ZVOLEN: KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA

1. Lenka Balkovičová, Ing., 56 r., primátorka mesta Zvolen, nezávislá kandidátka
2. Miroslav Kusein, Ing., 61 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
3. Roland Schaller, Ing., 44 r., riaditeľ letiska, nezávislý kandidát
4. Ivan Sitár, Ing., 51 r., podnikateľ, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
5. Matej Snopko, 54 r., publicista, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý
kandidát

ZVOLENKANDIDÁTI NA POSLANCOV

Volebný obvod č. 1

1. Ľudmila Balážová, 19 r., študentka práva, aktivistka ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislá kandidátka
2. Mária Dolinská, Mgr., PaedDr., 63 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
3. Peter Drozdík, Mgr., 46 r., vedúci zamestnanec, nezávislý kandidát
4. Peter Dúbravský, Bc., 40 r., samostatný radca ÚPSVaR Zvolen, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
5. Jozef Ďurica, JUDr., 47 r., právnik, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (ol’ano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
6. Ján Hliva, 67 r., vodič osobného auta, Strana zelených Slovenska
7. Dušan Hruška, Ing., 52 r., mediátor, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
8. Branislav Husár, Ing., 40 r., konštruktér, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
9. Miroslav Chamula, Mgr., 50 r., riaditeľ školy, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
10. Michal Kamenský, Ing., 31 r., stavebný inžinier – vodohospodár, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
11. Peter Košík, Ing., PhD., 42 r., publicista, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
12. Juraj Kukučka, Ing., 72 r., dôchodca, Spolu – občianska demokracia
13. Timea Laššáková, PhDr., PhD., 43 r., vedúca zariadenia sociálnych služieb, nezávislá kandidátka
14. Katarína Lešková, Ing., 39 r., podnikatel’ka v ŽV, Strana zelených Slovenska
15. Ján Mališ, Ing., 69 r., dôchodca, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (ol’ano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
16. Róbert Orság, 42 r., manager, Sloboda a solidarita, Obyčajní l’udia a nezávislé osobnosti (ol’ano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
17. Ján Podkonický, 65 r., profesionálny tréner ĽH, Slovenská národná strana
18. Ján Račko, 53 r., šétkuchár, nezávislý kandidát
19. Matej Révay, Mgr., 34 r., učiteľ ZŠ, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
20. Jaroslav Sakala, 61 r., súkromný podnikateľ, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana

Volebný obvod č. 2

1. Ján Čierny, Ing., 62 r., SZČO, stavebný inžinier, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
2. Ivana Gajdošíková, JUDr., 45 r., advokátka – SZČO, aktivistka ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislá kandidátka
3. Michal Hazlinger, Mgr., 34 r., pedagóg SOŠ drevárska Zvolen, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
4. Marek Kabát, 35 r., špecialista plánovania výroby, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
5. Dušan Macoszek, Ing., 61 r., hokejový tréner, Slovenská národná strana
6. Vladimír Neumann, Ing., 47 r., predseda SPKnS, Komunistická strana Slovenska
7. Róbert Olšiak, 40 r., obchodný manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
8. Jozef Paločko, Ing., 56 r., riaditeľ spoločnosti, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
9. Marián Paulenka, Ing., 65 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
10. Miroslav Sližik, PhDr., Mgr., PhD., 39 r., vysokoškolský učiteľ, športový psychológ, tréner, nezávislý kandidát
11. Róbert Vasil, 45 r., vedúci prevádzky, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 3

1. Ondrej Babic, Ing., 56 r., referent Slovenského pozemkového fondu, Strana zelených Slovenska
2. Vladimír Bella, Ing., 58 r., technik, nezávislý kandidát
3. Zuzana Debnárová, 54 r., ekonómka SBD Zvolen, Strana moderného Slovenska (sms)
4. Stanislav Duraj, 19 r., študent, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
5. Filip Filatov, 20 r., zamestnanec verejnej správy, SZČO, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
6. Miroslav Gálik, PaedDr., 56 r., pedagóg, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
7. Jaroslav Gunár, 55 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
8. Silvia Havranová, 45 r., majsterka odborného výcviku, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
9. Peter Hričina, 54 r., hokejový tréner, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
10. Michal Hybský, Ing., 31 r., projektový manažér, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
11. Peter Chovan, Ing., 40 r., manažér, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
12. Jozef Ježík, MUDr., 51 r., lekár, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
13. Rastislav Karczub, 40 r., aplikačný špecialista, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
14. Dušan Košík, Bc., 57 r., zdravotnícky záchranár, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
15. Peter Mihálik, 59 r., technik, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
16. Samir Moumani, Ing., 42 r., prednosta OÚ, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
17. Zuzana Niščáková, Ing., 54 r., SZČO, učiteľka tanca, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (ol’ano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
18. Róbert Oravec, 44 r., vrátnik – informátor ŽSR Zvolen, Strana
moderného Slovenska (sms)
19. Anna Pal’ovová, Mgr., 54 r., manažérka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
20. Renáta Popundová, MgL, 48 L, vedúca sestra, nezávislá kandidátka
21. Štefan Repko, Ing., 57 r., SZCO, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
22. Lukáš Richtárech, Ing., Mgr., MHA, 34 r., manažér, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
23. Soňa Strieborná, 37 r., učitel’ka MŠ, riaditel’ka jaslí, Spolu – občianska demokracia
24. Jozef Šatara, Ing., 53 L, invalidný dôchodca, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
25. Igor Šufliarsky, Ing., 61 r., projektový manažér, Slovenská národná strana
26. Viktória Vonkomerová, 19 L, študentka, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
27. Martin Zachar, Ing., PhD., 37 r., VŠ – pedagóg, Európska demokratická strana
28. Ľubomír Zubčák, Ing., 61 r., odborný lesný hospodár, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Volebný obvod č. 4

1. Anna Bambuchová, 61 r., referentka ZP, Spolu – občianska demokracia
2. Vladimír Lupták, Ing., 58 r., dopravný inžinier, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
3. Emília Ťavodová, 43 r., administratívna pracovníčka, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 5

1. Jana Babicová, Ing., 60 r., vedúca obchodných činností, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
2. Petra Bardiovská, 32 r., podnikateľka, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
3. Milan Bardiovský, Ing., 43 r., podnikateľ, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
4. Denisa Gibalová Kabáčová, Mgr. art., DiS. art., 28 r., pedagogička konzervatória, aktivistka ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislá kandidátka
5. Ján Gubčo, 29 r., SZČO – umelecký kováč, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
6. Jozef Hrdlička, 63 r., manažér, Slovenská národná strana
7. Igor Janičina, MUDr., 57 r., lekár, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
8. Pavel Jedlička, Ing., 33 r., obchodný riaditeľ, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
9. Ján Kubiš, 53 r., konateľ, redaktor, producent, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
10. Ivan Sitár, Ing., 51 r., podnikateľ, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
11. Jaroslav Stehlík, Ing., 48 r., zástupca primátorky, nezávislý kandidát
12. Peter Zima, Ing., 56 r., lesný inžinier, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 6

1. Milan Barna, Ing., PhD., 50 r., lesný inžinier, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
2. Juraj Benko, 49 L, vodič, Strana moderného Slovenska (sms)
3. Martin Čuchor, Ing., 40 r., technický pracovník, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (ol’ano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
4. Juraj Družbacký, PaedDr., 50 r., vedúci pracovník, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
5. Štefan Gazda, Ing., 41 r., technik, konštruktér, projektant, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
6. Dušan Gonda, Ing., 41 L, odborno-technický poradca, Slovenská národná strana
7. Dušan Hanka, Bc., 57 r., zdravotník, Strana moderného Slovenska (sms)
8. Slavomír Horánsky, 54 r., odborár OZŽ pri ZSSK CARGO, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
9. Zlatko Kameništiak, Mgr., Ing., 43 r., NCZI – analytik národného registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nezávislý kandidát
10. Simona Karhútová, 32 r., nezamestnaná, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
11. Jozef Kováč, 49 r., občiansky aktivista, nezávislý kandidát
12. Sergej Kováčik, Ing., 41 r., učiteľ SŠ, Komunistická strana Slovenska
13. Dušan Kracina, JUDr, 61 r., advokát, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ,
nezávislý kandidát
14. Miroslav Kusein, Ing., 61 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
15. Hedviga Machayová, 34 r., technička BOZP, audítorka ISO, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
16. Daniel Mališ, Bc., 23 r., študent, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
17. Daša Melicheríková, Mgr., 48 r., SZČO súdna tlmočníčka, nezávislá kandidátka
18. Martina Mészáros Bariaková, JUDr., 39 r., advokátka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina – Boris Kollár, Nova, Občianska konzervatívna strana
19. Ján Pavlík, Mgr., PhD., 29 r., športový tréner, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát
20. Martin Prikryl, Mgr., 25 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
21. Mariana Sedliačiková, doc., Ing., PhD., 39 r., vysokoškolská pedagogička, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
22. Matej Snopko, 54 r., publicista, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ,
nezávislý kandidát
23. Jana Szedélyová, MUDr., 50 r., lekárka, Smer – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu, Národ a spravodlivosť – naša strana
24. Ľubomír ZdútŠt’astný, Ing., 38 r., manažér pre podporu podnikania, aktivista ZVOLEN PRE ĽUDÍ, nezávislý kandidát

VÝSLEDKY VÁM PRINESIEME 11. NOVEMBRA 2018 PO ZVEREJNENÍ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SR

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Boris Kollár