Matovičovo ministerstvo má tiež zásadné výhrady k osobnému dôchodku, návrh zákona považuje za neúplný

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Igor Matovič
Podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher

Po rezorte hospodárstva má zásadné výhrady k návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte aj Ministerstvo financií SR. Rezortu práce a sociálnych vecí zaslalo k tomuto návrhu 26 zásadných pripomienok.

Ministerstvo vedené Igorom Matovičom (OĽaNO) považuje návrh zákona za neúplný a nedostatočný, keďže umožňuje poskytovať akúkoľvek kombináciu finančných produktov bez zabezpečenia ochrany finančného spotrebiteľa.

Žiadajú doplniť štandardný set informácií

„Účastník nemusí vedieť ani základné informácie o produkte, o jeho rizikovosti, jeho cenách, či o svojich právach, a preto žiadame do návrhu zákona doplniť štandardný set informácií, ktoré sa budú účastníkovi poskytovať, regulačné ustanovenia a taktiež aj širšiu produktovú reguláciu,“ odkázalo ministerstvo financií rezortu práce a sociálnych vecí.

Za nevyhnutné považuje dopracovať minimálne reguláciu osobného dôchodkového produktu v oblastiach predvolenej investičnej life-cycle stratégie, investovania a riadenia rizík, nákladovej efektívnosti osobného dôchodkového produktu a informačných povinností.

„Absencia definície osobného dôchodkového produktu a chýbajúce regulačné rámce v akumulačnej fáze môžu znamenať riziko predaja nevhodných produktov,“ varuje rezort financií.

Do návrhu zákona chcú doplniť aj ďalšie veci

Podľa ministerstva financií by sa mali zrovnoprávniť zamestnanci s osobami vykonávajúcimi zárobkovú činnosť podľa iných právnych predpisov tak, aby zamestnávateľskú zmluvu alebo obdobu zamestnávateľskej zmluvy mohla uzatvoriť aj iná entita ako zamestnávateľ.

„Uvedeným zrovnoprávnením sa zamedzí diskriminácii na základe výkonu rôznych typov povolaní,“ tvrdí ministerstvo financií.

Rezort financií tiež navrhuje prijať voľnejšie pravidlá pre vyplatenie jednorazového vyrovnania. Hranica nároku na vyplatenie jednorazového vyrovnania má byť podľa rezortu práce a sociálnych vecí 4-násobkom priemernej mesačnej mzdy na Slovensku.

„Žiadame do návrhu zákona doplniť ustanovenie, ktoré umožní jednorazový výber aj osobám, ktoré majú dostatočný príjem z iných zdrojov, pričom by nebol jednorazový výber pre túto kategóriu účastníkov limitovaný 4-násobkom priemernej mesačnej mzdy,“ uviedol rezort financií v zásadnej pripomienke k návrhu zákona.

Kompetencie ministerstva financií majú vypustiť

Ministerstvo financií tiež požaduje, aby kompletnú agendu týkajúcu sa osobného dôchodkového produktu zastrešovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Žiada preto z návrhu zákona vypustiť kompetencie ministerstva financií vo vzťahu k novému penzijnému produktu.

„Vzhľadom na problematiku, ktorú upravuje predložený návrh zákona nie je dôvod, aby ministerstvo financií vykonávalo akékoľvek činnosti vo vzťahu k osobnému dôchodkovému produktu,“ skonštatovalo ministerstvo financií. Upozorňuje na to, že problematika dôchodkového systému patrí do kompetencie ministerstva práce, ktoré je aj gestorom navrhovaného zákona a zároveň orgánom, prostredníctvom ktorého má byť vyplácaná dôchodková prémia.

Príspevok zamestnávateľa aj štátu

Možnosti sporenia v treťom, doplnkovom dôchodkovom pilieri by sa mali od roku 2023 rozšíriť. Nový osobný dôchodkový produkt by mali popri doplnkových dôchodkových spoločnostiach ponúkať aj dôchodkové správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, ako aj banky a poisťovne. Na nový osobný dôchodkový produkt má prispievať nielen zamestnanec a zamestnávateľ, ale aj štát.

Štátna dôchodková prémia by dosahovala 60 eur ročne, ak ročné príspevky sporiteľa dosiahnu od 180 do 240 eur, na 80 eur ročne by sa zvýšila pri príspevkoch sporiteľa v sume 240 až 300 eur ročne. Ak príspevky sporiteľa dosiahnu viac ako 300 eur ročne, štátna prémia bude v sume 100 eur ročne. Rezort práce súčasne zachová existujúcu daňovú úľavu na príspevky zamestnanca v sume 180 eur ročne. Záujem o sporenie v treťom pilieri by malo zvýšiť aj zrušenie platenia zdravotných odvodov z príspevkov zamestnávateľa a súčasne zachovanie príspevku zamestnávateľa ako daňového výdavku do 6 percent hrubej mzdy.

Doživotný dôchodok alebo programový výber

Nasporenú sumu si bude môcť osoba vybrať, ak dovŕši dôchodkový vek alebo jej Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok, prípadne predčasnú starobnú penziu. Pôjde o doživotný dôchodok alebo tzv. programový výber. Z programového výberu si bude môcť sporiteľ vyplatiť nasporenú sumu počas desiatich rokov. Počas celého tohto 10-ročného obdobia pritom bude možné dediť sumu, ktorá ešte sporiteľovi zostala na jeho účte.

Doživotné penzie budú vyplácať len poisťovne, v tomto prípade však nebude možné dediť nevyplatenú sumu. Z nového produktu bude možné vyplatiť si nasporenú sumu aj jednorazovo, a to jednorazovým výberom alebo predčasným výberom. Prvá možnosť nastane vtedy, ak si osoba nasporila príliš nízku sumu a nasporená suma je menej ako 4-násobok priemernej mzdy. V budúcom roku pôjde o sumu 4 352 eur. Na predčasný výber budú mať nárok tí sporitelia, ktorí sa ocitnú v osobitne ťažkej životnej situácii. Pôjde o plnú invaliditu sporiteľa, ťažké zdravotné postihnutie, alebo majú 55 a viac rokov a sú nezamestnaní viac ako jeden rok.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Igor Matovič
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRMH Ministerstvo hospodárstva SRMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR