Na východnom Slovensku vyrastá nová atrakcia pre turistov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať

BRATISLAVA 28. marca (WBN/PR) – . V bývalom najmenšom meste Uhorska, v obci Hniezdne bude od júna tohto roku prístupná výnimočná expozícia tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva regiónu Severného Spiša. Turistom sa pri návšteve nového turistického centra naskytne výnimočná možnosť na jednom mieste spoznať aká je história a vznik severného Spiša, ako tu obyvatelia žili ako sa živili, aké remeslá rozvíjali a to od 12. storočia n.l. Návštevníkov možno prekvapí fakt, že snahy o pálenie alkoholu zo surovín, ktoré mali k dispozícií naši predkovia je možné nájsť po celom Slovensku, no najstarší liehovar bol nájdený na východnom Slovensku – v Starej Ľubovni zo 17. storočia, ako súčasť podhradia. V samotnom Hniezdom, kde sa buduje nová turistická atrakcia, v 19.storočí bolo až 110 majiteľov medených nádob na pálenie liehu, čo je vzhľadom k pomeru domov (cca 200) zaujímavý fakt.

Nová expozícia atraktívnou formou predstaví rozvoj poľnohospodárstva, ako sa rozvíjali techniky a technológie spracovania obilia ale tiež ako sa rozvíjali remeslá, ktoré boli využívané na ďalšie zužitkovanie obilia, ako je napríklad debnárstvo a kováčstvo.

V súčasnosti sa park ešte buduje, dokončujú sa objekty, umiestňujú sa jednotlivé exponáty. Základným stavebným materiálom areálu je kameň a to podtatranský pieskovec, ktorého bolo na výstavbu použitých 350 ton. Ďalším materiálom , ktorý je pri stavbe ale i pri výzdobe parku použitý je drevo. Keďže je celý park budovaný s veľkým dôrazom na región, tak aj tu je využité typické drevo Spiša a to smrek a jedľa (324 kubíkov). Najdlhšie drevo použité na stavbu je 15 metrový hranol.

Celá lokalita expozície bude mať prehliadkovú časť a aj časť venovanú predaju výrobkov od miestnych umelcov – exposhop. Sprievodcovia najprv turistov prevedú cez areál. Návštevníkom predstavia postupy a tradície pri spracovaní obilia od 12. storočia po súčasnosť. Turisti budú môcť vidieť tiež ukážky remesiel, ktoré sa rozvíjali pri spracovaní obilia práve na jeho ďalšie využitie. Na záver prehliadky návštevníci nad 18rokov, budú môcť ochutnať pálenku, akú píjavali naši predkovia. Návšteva areálu sa skončí v exposhope, kde okrem výrobkov budú umiestnené aj artefakty o produkcii najstaršieho liehovaru na Slovensku, o histórii a vzniku severného Spiša.

Budúci areál na podporu cestovného ruchu v regióne severného Spiša sa bude volať Nestville park. Nestville je odvodené od obce Hniezdne (Nest je hniezdo, vill – skratka anglického slova village je obec). Dnes je tu už umiestnený najväčší drevený obraz v Európe, ktorí miestni rezbári venovali Nestville parku. Je 6,15 metrov široký a 2,15 m vysoký, váži viac ako tonu. Znázorňuje proces obrábania pôdy a zužitkovania poľnohospodárskych plodín v 13 storočí n.l. ale i vtedajší život obyvateľov dedinky Hniezdne.

Otvorenie parku bude 30. júna 2012.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať