Na zneškodnenie nelegálnych skládok pripravuje ministerstvo vnútra verejné obstarávanie

Odpad, skládka
Foto: ilustračné, SITA/Marko Erd

Ministerstvo vnútra chystá verejné obstarávanie za účelom zabezpečenia zneškodnenia odpadu nezákonne umiestneného na území Slovenskej republiky. Ako sa uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, za týmto účelom rezort vyhlásil prípravné trhové konzultácie.

Účelom prípravných trhových konzultácii je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú zneškodňovaním alebo zhodnocovaním odpadov s cieľom získania informácií potrebných pre nastavenie požiadaviek a podmienok pripravovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na relevantnom trhu,“ vysvetlilo ministerstvo.

Nebezpečné odpady

Rezort doplnil, že nezákonný odpad môže obsahovať nebezpečné odpady, ako aj odpady, ktoré nie sú nebezpečné.

Všetky činnosti súvisiace so zhodnocovaním/zneškodňovaním odpadov musia byť realizované v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov,“ dodal rezort. Vyhlásenie samotného verejného obstarávania predpokladá ministerstvo na začiatok budúceho roku.

Nezákonné skládky

Rezort vnútra sa problematikou odpadu zaoberá napríklad pri nezákonných skládkach vo Vlčích horách pri Hlohovci alebo v Chemku Strážske v okrese Michalovce. V prípade bývalej fabriky na východe Slovenska sa rezorty vnútra a životného prostredia už dohodli na spôsobe odstránenia škodlivých látok z areálu.

Kontajnery s nebezpečnými látkami z lokalít „Ošipáreň“ a „Prameň“ by mali byť uložené na pozemku zabezpečenom Ministerstvom životného prostredia SR.

Záchranné práce budú spočívať najmä vo vyťažení nebezpečných látok z priestorov, kde sa voľne nachádzajú, naložení sudov obsahujúcich nebezpečné látky, ako aj kontaminovanej pôdy a prípadných kovových konštrukcií a ich následnom naložení do kontajnerov certifikovaných na uloženie takéhoto odpadu, prípadne do iných vhodných priestorov,“ uvádza sa v uznesení vlády zo septembra tohto roku s tým, že následne sa naplnené kontajnery uložia na pozemok, na ktorý bola uzavretá zmluva o výpožičke.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MV Ministerstvo vnútra SRMŽP Ministerstvo životného prostredia SRÚVO Úrad pre verejné obstarávanie