Najviac financií z Únie ide do oblasti regionálnej politiky, poľnohospodárstva a tvorby pracovných miest

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
EÚ, bankovky, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenská republika oslávi 1. mája 20. výročie vstupu do Európskej únie (EÚ). Za toto obdobie sa vďaka peniazom z rôznych schém EÚ podarilo na Slovensku zrealizovať veľké množstvo projektov, ktoré pozdvihli úroveň Slovenska.

Najviac financií z EÚ ide na Slovensku do oblasti regionálnej politiky, aby sa mohli postupne znižovať hospodárske rozdiely medzi jednotlivými regiónmi.

Tvorba pracovných miest

Druhý najväčší podiel finančných prostriedkov EÚ smeruje do poľnohospodárstva, informuje oficiálna webstránka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Rast a pracovné miesta vrátane výskumu sú treťou najväčšou kategóriou výdavkov EÚ na Slovensku.

Vyše polovica finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje cez päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a sú hlavným investičným nástrojom politiky EÚ. Cieľom je investovať do tvorby pracovných miest a do udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva i životného prostredia.

Rozpočet EŠIF na obdobie rokov 2014 – 2020 predstavoval sumu 454 miliárd eur, z čoho bolo pre Slovensko prostredníctvom deviatich národných a regionálnych programov vyčlenených 15,32 miliardy eur.

S národným príspevkom vo výške 4,72 miliardy eur malo Slovensko celkový rozpočet vo výške 20 miliárd eur, ktoré mali byť investované do rôznych oblastí od vytvárania pracovných miest a rastu cez podporu udržateľnej dopravy až po ochranu životného prostredia a investície do výskumu a inovácií.

Finančná podpora

Rozpočet EÚ pomáha Slovensku podporovať zamestnanosť, vzdelávanie a znižovať chudobu. Finančná podpora smeruje študentom, vedcom, poľnohospodárom, mimovládnym organizáciám, malým a stredným podnikom, mestám a obciam, regiónom a mnohým ďalším príjemcom.

Okrem európskych štrukturálnych a investičných fondov – tzv. eurofondov – sa pod príjmami z rozpočtu EÚ rozumie aj viacero ďalších programov v oblasti vedy a výskumu, poľnohospodárstva či zahraničnej politiky a podobne.

Rozpočet EÚ dopĺňa národný rozpočet Slovenska, a to najmä vtedy, keď je efektívnejšie vynaloženie finančných prostriedkov na úrovni EÚ než prostriedkov na miestnej, regionálnej či vnútroštátnej úrovni.

Šesť miliárd eur z Plánu obnovy

Aktuálne využíva Slovensko Plán obnovy a odolnosti SR, v rámci ktorého je pre našu krajinu alokovaných približne 6 miliárd eur v grantoch z celkového európskeho balíka 672,5 miliardy eur. Plán obnovy je uceleným balíkom reforiem a investícií realizovaných do roku 2026.

V slovenskom pláne obnovy je 43 percent celkových rozpočtových prostriedkov určených na opatrenia podporujúce ciele v oblasti klímy. Celkovo 21 percent financií je určených na opatrenia, ktoré podporia digitálnu transformáciu Slovenska.

Slovenský plán obnovy obsahuje päť kľúčových priorít: zelené Slovensko (2,301 miliardy eur), lepšie vzdelávanie pre každého (892 miliónov eur); konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (739 miliónov eur), zdravý život pre každého (1,533 miliardy eur), efektívny štát a digitalizácia (1,11 miliardy eur).

Obsahuje mnohé dôležité reformy, napríklad komplexnú dôchodkovú reformu, prorastovú daňovú reformu, reformu rozpočtovej zodpovednosti, reformu justície a veľa ďalších.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEurópska únia