Najvyššiu dôveryhodnosť na Slovensku má NKÚ a jeden úrad ľudia skoro nepoznali

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
NKÚ; Najvyšší kontrolný ústav
Foto: ilustračné, SITA/Marián Peiger
Tento článok pre vás načítala AI.

Najvyššiu dôveryhodnosť má na Slovensku Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Naopak, vyššiu miery nedôvery ako dôvery má Úrad pre verejné obstarávanie.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky Agentúry MVK, v ktorom mapovali názory dospelej populácie SR na vybrané štátne kontrolno-regulačné inštitúcie, ktoré nebývajú zaraďované do bežných štatistických zisťovaní.

Dôvera ľudí vzrástla voči trom úradom

NKÚ dôveruje alebo skôr dôveruje 60,4 percenta respondentov, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 55,2 percenta opýtaných, Kancelária verejného ochrancu práv má dôveryhodnosť 53,5 percenta. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vyslovilo dôveru 40,6 percenta opýtaných a Úradu pre verejné obstarávanie 34,1 percenta.

V porovnaní s prieskumom z novembra 2021 najviac vzrástla dôvera voči Kancelárii verejného ochrancu práv ( o 8,7 percentuálneho bodu), Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (o sedem percent) a Najvyššieho kontrolného úradu (o 6,4 percentuálneho bodu).

Prevahu nedôverujúcich zaznamenala agentúra vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie, ktorému nedôveruje alebo skôr nedôveruje 48,6 percenta opýtaných. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má u ľudí nedôveru 37,3 percenta, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 31,4 percenta, Kancelária verejného ochrancu práv 30,1 percenta a NKÚ 28,3 percenta.

Výnimkou je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Ako informoval šéf Agentúry MVK Pavel Haulík, všetky skúmané inštitúcie okrem Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou majú relatívne vyšší stupeň dôvery u respondentov s vysokoškolským vzdelaním, odborných zamestnancov, manažérov, ľudí patriacich do vyššej strednej triedy a recipientov s čistým mesačným príjmom vyšším ako 1 500 eur.

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou relatívne viac dôverujú ľudia nad 60 rokov, nezamestnaní, recipienti s príjmom nižším ako 1 000 eur a obyvatelia Košického kraja.

Vysoká miera poznateľnosti týchto inštitúci

Respondenti tiež odpovedali na otázku: „Ktoré z týchto štátnych inštitúcií poznáte, zachytili ste informácie o ich činnosti?“ Z odpovedí vyplýva vysoká miera poznateľnosti týchto inštitúcií. Poznám, už som o ňom počul/a odpovedalo v prípade Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 93,3 percenta opýtaných, NKÚ je známy pre 89,2 percenta respondentov, Úrad pre verejné obstarávanie 78,6 percenta, Kancelária verejného ochrancu práv 78,4 percenta a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví má poznateľnosť na úrovni 67,03 percenta.

Naopak, najviac respondentov nepoznalo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to 26,1 percenta. V porovnaní s prieskumom z novembra 2021 najviac vzrástla znalosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (o 4,7 percentuálneho bodu) a Najvyššieho kontrolného úradu (o 4,3 percentuálneho bodu).

Prieskum sa uskutočnil v novembri na vzorke 1 025 respondentov, ktorá bola reprezentatívna pre dospelú populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, socioekonomického statusu, veľkostnej kategórie bydliska a regiónov.

„Vzorka bola vybraná kvótnym výberom a ako výskumnú techniku sme použili face-to-face interview prostredníctvom vyškolenej anketárskej siete,“ uviedol Haulík.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Kancelária verejného ochrancu právNKÚ Najvyšší kontrolný úradÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíÚVO Úrad pre verejné obstarávanie