Diaľničiari sledujú vplyv výstavby obchvatu Prešova na R4 na životné prostredie, vyhlásili už verejnú súťaž

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Obchvat okolo prešova
Vizualizácia severného obchvatu okolo Prešova na rýchlostnej ceste R4. Foto: www.facebook.com

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) začala obstarávať monitoring zložiek životného prostredia v súvislosti s pripravovanou stavbou druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4.

Termín do 10. augusta

Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, odhadované náklady na túto službu pred výstavbou, počas výstavby a následnej prevádzky úseku cesty v trvaní viac ako 11 rokov sú 926-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Lehota na predkladanie ponúk je do 10. augusta.

Monitoring vplyvov stavby časti R4 na vybrané zložky životného prostredia posúdi, či zachytený stav je v súlade s predpokladmi v správe o hodnotení činnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Podľa oznámenia o vyhlásení tendra vo Vestníku verejného obstarávania hlavné bude zistiť, či nie sú prekračované povolené, tzv. limitné hodnoty pre jednotlivé zložky životného prostredia.

„Hlavný zmysel monitoringu spočíva v následnej reakcii, ktorá prípadné zistené neprijateľné efekty obmedzí alebo eliminuje hlavne v období výstavby,“ uviedla NDS. Sledovanie vplyvu R4 na životné prostredie sa bude týkať hluku, kmitania a otrasov, ovzdušia, povrchových, odpadových a podzemných vôd, pôdy a bioty.

Práce začnú budúci rok

Diaľničiari už 29. júna podpísali zmluvu na výstavbu druhej časti prešovského obchvatu na R4 so združením na čele so spoločnosťou Eurovia SK, a. s. Stavebné náklady dosahujú 337,7 milióna eur bez DPH. Výstavba vyše 10-kilometrového úseku je plánovaná na štyri roky, trvať má do posledného štvrťroka 2027.

Zhotoviteľ má prevziať stavenisko koncom septembra tohto roka, práce by mal naplno rozbehnúť na jar budúceho roka. Investíciu budú financovať zo štátneho rozpočtu a pravdepodobne čiastočne aj z programu Európskej únie Nástroj na prepájanie Európy (CEF).

Súčasťou bude aj tunel

Súčasťou druhej etapy obchvatu Prešova na R4 bude aj tunel Okruhliak s dĺžkou 1,8 kilometra. Na úseku bude 12 mostov v celkovej dĺžke 1,7 kilometra, mimoúrovňová križovatka Kapušany aj šesť protihlukových stien v dĺžke takmer 1,5 kilometra.

Podľa odhadov úsek odbremení Prešov od zhruba 12,5 tisíca áut denne v roku sprevádzkovania a o 14-tisíc áut dlhodobo. Spolu s prvou etapou obchvatu, ktorej výstavba sa blíži ku koncu, motoristom ušetrí do 10 minút.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaEurovia SKNárodná diaľničná spoločnosť (NDS)