Košická župa sa obhajuje a tvrdí, že v spornom tendri na autobusovú dopravu boli primerané podmienky účasti

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Arriva, eurobus, autobusy
Foto: ilustračné, www.facebook.com/kosickykraj/

Košický samosprávny kraj tvrdí, že v tendri na prímestskú autobusovú dopravu, do ktorého sa zapojili zvlášť a bez konkurencie iba súčasní dvaja dopravcovia, určil primerané podmienky účasti.

Tie vytvárali predpoklad, že sa prihlásia primerane odborne a technicky zdatné subjekty, no zároveň tým nebola neprimerane zúžená hospodárska súťaž. Kraj tak odôvodnil, prečo nezrušil sporné verejné obstarávanie, keďže v oboch jeho častiach prišla iba jedna ponuka.

Kraj rozdelil zákazku na dve časti

„V záujme verejného obstarávateľa bolo a stále je, aby požadované plnenie bolo pre cestujúcu verejnosť poskytované na primeranej úrovni, ktorá bola odzrkadlená v požiadavkách uvedených v súťažných podkladoch,“ uviedol Košický kraj.

Ako ďalej vyplýva z odôvodnenia nezrušenia tendra bez reálnej súťaže, zverejneného v dokumentoch vo Vestníku verejného obstarávania, kraj v záujme rozšíriť súťaž rozdelil zákazku na viac častí, konkrétne na dve.

Dopravcovia vraj splnili požiadavky

„Každý primerane technicky a odborne zdatný uchádzač, poskytujúci požadované služby, mal k dispozícii všetky potrebné informácie pre vypracovanie a predloženie cenovej ponuky. Proti podmienkam a požiadavkám nebola verejnému obstarávateľovi doručená relevantná žiadosť o nápravu, prípadne námietky,“ dodal Košický kraj.

Na základe týchto skutočností sa tak rozhodol, že k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky nepristúpi. Vybraní dopravcovia – eurobus, a. s., pre západnú časť kraja a okolie Košíc, Arriva Michalovce pre východnú časť kraja – podľa kraja splnili všetky požiadavky aj podmienky účasti, a preto boli úspešní. Predpokladaná hodnota zákazky na desať rokov, vrátane opcie na tri roky, bola takmer 457 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Kraj žiadosti o nápravu dostal

Hoci kraj v odôvodnení nezrušenia tendra uviedol, že mu nebola doručená relevantná žiadosť o nápravu, či námietky, podľa dokumentov zákazky dostal vlani v decembri tri žiadosti o nápravu, z toho dve rozsiahle. Týkali sa aj lehoty na ponuky a začiatku poskytovania služby po vyhodnotení ponúk a podpise zmluvy.

Kraj im čiastočne vyhovel tým, že pôvodnú lehotu na ponuky predĺžil z 15. decembra na 28. decembra a neskôr na 3. januára. Verejná súťaž na autobusovú dopravu bola vo vestníku zverejnená 18. novembra.

Začiatok poskytovania služieb na základe tendra kraj predĺžil z 1. januára na 1. apríla, dovtedy fungujú podľa výnimky. Jeden zo záujemcov navrhoval, aby služby začali fungovať dvanásť mesiacov po podpise zmluvy, aby mal prípadný nový dopravca čas na prípravu.

Kritika najmä pre krátke lehoty

Nemenovaný záujemca následne podal námietky proti podmienkam v tendri, Úrad pre verejné obstarávanie sa ich podstatou nezaoberal a konanie o preskúmanie úkonov kraja zastavil. Zdôvodnil to tým, že navrhovateľ v lehote nezložil potrebnú kauciu.

Tender kritizovala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko najmä pre krátke lehoty, ktoré neumožnili konkurentom podať cenové ponuky.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Arriva MichalovceEurobusKSK Košický samosprávny kraj (VÚC)TIS Transparency International Slovensko