Ministerstvo dopravy plánuje zvýšiť bezpečnosť ciest, lepšie chránení budú aj chodci

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
chodec, auto, zrážka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Vyššiu bezpečnosť cestnej infraštruktúry, pozemných komunikácií v rámci TEN-T koridorov, ako aj na iných hlavných cestných ťahoch vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania má priniesť návrh novely zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií z dielne rezortu dopravy.

Legislatívny návrh, ktorý je na medzirezortnom pripomienkovom konaní, má v súlade s platnými európskymi smernicami zabezpečiť aj vyššiu ochranu chodcov a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Nové povinnosti, ktoré sa zavedú do právneho poriadku a budú mať vplyv na výkon napríklad činnosti bezpečnostného audítora, budú pretavené do systému vzdelávania, ktorý vedú a realizujú vzdelávacie inštitúcie pod pôsobnosťou ministerstva dopravy.

Vyššie výdavky

Predmetný legislatívny návrh predpokladá výdavky navyše zo štátneho rozpočtu v roku 2024 vo výške 588-tisíc eur, a to pre zvýšené náklady Slovenskej správy ciest (SSC) a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s cieľom zabezpečenia odborného posúdenia a klasifikácie bezpečnosti cestnej siete.

Kým SSC má dostať o tri roky viac ako 439-tisíc eur, tak diaľničiari by mali získať z verejných finančných zdrojov takmer 149-tisíc eur. Tieto finančné prostriedky majú slúžiť aj na zabezpečenie odborného posúdenia cielenej prehliadky podľa zákona o riadení. Výška výdavkov závisí podľa rezortu dopravy najmä od počtu vykonaných bezpečnostných posúdení a cielených prehliadok.

Zlepší sa orientácia v bezpečnosti

Návrh zavádza aj niekoľkostupňové bezpečnostné hodnotenie úsekov, ktoré zlepší orientáciu v bezpečnosti ciest. Zároveň zabezpečí aj efektívnu prioritizáciu prijímania a realizácie nápravných opatrení vrátane úsekmi pozemných komunikácií vyhodnotenými ako najviac rizikové.

Okrem toho sa rozšíri regulácia nielen s cieľom zvýšenia bezpečnosti na pozemných komunikáciách, ale aj zabezpečenia hospodárneho využitia prostriedkov EÚ tak, aby neboli vynakladané na investície do nebezpečných úsekov ciest. Zoznam diaľnic a hlavných cestných ťahov, na ktoré sa uplatňuje navrhovaná novela zákona, vypracuje a predloží Európskej komisii rezort dopravy najneskôr do 17. decembra 2021.

Dynamická kontrola vozidiel

Rezort dopravy navrhuje aj zavedenie vysokorýchlostnej dynamickej kontroly vozidiel a jazdných súprav na účely sankcionovania porušenia povinnosti disponovať povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v prípade, ak ide o nadmernú alebo nadrozmernú dopravu. Preto sa zavádza aj inštitút objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla či jazdnej súpravy.

Legislatívny návrh ustanovuje pevnú výšku pokuty za spáchanie správneho deliktu, a to v závislosti od rozsahu prekročenia povolených hmotnostných limitov. Podľa návrhu z dielne rezortu dopravy sa umožňuje upustiť od zaplatenia časti pokuty, ak sa v lehote na podanie odporu uhradia dve tretiny pokuty.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRNárodná diaľničná spoločnosť (NDS)