Novela zákona o poštových službách má prevziať nariadenie o cezhraničnom dodávaní balíkov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Slovenská pošta
Foto: Slovenská pošta.

Parlament bude o novele zákona o poštových službách rokovať v druhom čítaní.

Novelou zákona o poštových službách, ktorá v parlamente v stredu prešla do druhého čítania, by sa malo prevziať nariadenie Európskeho parlamentu (EP) a Rady (EÚ) z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov. Návrh novely od Ministerstva dopravy a výstavby SR by mal po schválení nadobudnúť účinnosť 23. novembra 2019.

Poštové služby v súčasnosti reguluje smernica EP a Rady z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb. Smernica je transponovaná zákonom o poštových službách.

|||
Foto: posta.sk.

Širší okruh subjektov

„Nariadenie dopĺňa smernicu vo väzbe na služby cezhraničného dodávania balíkov, pričom práva a záruky stanovené v smernici zostávajú zachované. Na rozdiel od smernice však nariadenie rozširuje okruh subjektov, na ktoré sa vzťahujú povinnosti, nad rámec poštových podnikov,“ informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Nariadenie sa vzťahuje na poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ak poskytujú služby aspoň v jednej etape poštového dodávacieho reťazca, teda služby vybrania, triedenia a distribúcie. Samotná preprava, ktorá sa nevykonáva spoločne s jedným z týchto krokov, nepatrí do rozsahu služieb dodávania balíkov.

Balíkom je poštová zásielka iná než zásielka s korešpondenciou, ktorej hmotnosť nepresahuje 31,5 kilogramu. Zároveň sa predpokladá, že poštové zásielky obsahujú iný tovar ako korešpondenciu, ak sú hrubšie ako 20 milimetrov.

Slovenská pošta
Ilustračné foto: Slovenská pošta.

Dohľad regulačného úradu

Výkon regulačného dohľadu v súvislosti so službami dodávania balíkov, ako aj transparentnosť a posudzovanie taríf za príslušné služby cezhraničného dodávania balíkov bude vykonávať Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad).

„Cieľom návrhu zákona je umožniť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajúcich z nariadenia a zároveň ukladať sankcie za porušenie alebo nesplnenie týchto povinností,“ uviedol rezort dopravy.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať