Primátor Vallo už vie, kedy by mala začať premávať električka do Janíkovho dvora v Petržalke (foto)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
DOPRAVA: Električková trať Bosákova - Janíkov dvor
Konečná električiek na zastávke Jungmannova v bratislavskej Petržalke počas pozastavených stavebných prácach na Nosnom systéme Mestskej hromadnej dopravy (MHD) na úseku Bosákova ulica - Janíkov dvor. Bratislava, 9. august 2022. Foto: SITA/Jana Birošová

Električka do Janíkovho dvora v bratislavskej Petržalke by mala začať premávať v roku 2024. Vyplýva to z informácie o aktuálnom stave projektu predĺženia električkovej trate do Petržalky, ktorú na štvrtkovom zastupiteľstve vzali na vedomie bratislavskí mestskí poslanci.

K pôvodnej zmluve o dielo uzatvorilo mesto so zhotoviteľom dva dodatky, prvý sa týkal zmeny počtu členov konzorcia, nakoľko jeden z členov požiadal o ukončenie spolupráce. Druhý dodatok sa týkal spôsobu priebežnej úpravy ceny diela, z dôvodu zvyšovania cien prác a materiálov.

Nebol splnený míľnik číslo 2

Projekt dosiahol v októbri tohto roku kladné odporúčanie JASPERS (poradný orgán Európskej komisie zodpovedný za posúdenie kvality prípravy projektu, pozn. SITA). Po odsúhlasení poradným orgánom EK podalo mesto žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ku ktorej aktuálne prebieha odborné hodnotenie.

Výhľad na podpis zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku je podľa mesta v januári 2023. Magistrát ďalej skonštatoval, že v rámci výstavby električkovej trate do Petržalky nebol dodávateľom splnený míľnik číslo 2, z tohto dôvodu mesto uvažuje o penalizácii.

Nové fázovanie projektu

Primátor Matúš Vallo poznamenal, že v príprave je nové fázovanie projektu, ktoré predstavia v najbližších týždňoch.

„Dnes už je jasné, že projekt budeme dokončovať v roku 2024 a električka začne premávať pravdepodobne v druhej polovici roku 2024,“ uviedol.

Projekt toho zahŕňa oveľa viac

Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka 18. novembra 2021. Stavba mala byť pôvodne dokončená do konca roka 2023, zmluvná hodnota zákazky bola v čase podpisu zmluvy takmer 74,6 mil. eur bez DPH.

Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 kilometra a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať