Pripravuje sa celoštátne sčítanie dopravy, Slovenská správa ciest určila viac než dvetisícsedemsto sčítacích úsekov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Auto, cesta
Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran

Slovenská správa ciest (SSC) uzavrela zmluvu na zabezpečenie celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022 s Výskumným ústavom dopravným, a. s., (VÚD) Žilina za 1,67 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ten má pripraviť, realizovať a vyhodnotiť celoštátne sčítanie dopravy, ako aj spracovať z neho výstupy z meraní a vytvoriť výstupné zostavy.

Ponuky dostali od štyroch uchádzačov

Ako vyplýva z výsledku tendra na poskytovanie týchto služieb, zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania, štátni cestári dostali ponuky štyroch uchádzačov.

Verejnú súťaž s predpokladanou hodnotou zákazky 2,42 mil. eur bez DPH vyhlásili začiatkom augusta tohto roka.

Najnižšiu cenovú ponuku pôvodne predložila česká spoločnosť Ipsos, s. r. o., Černošice, a to 1,52 mil. eur bez DPH.

Cestári ju následne vylúčili z dôvodu, že v určenej lehote nepredložila doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré v ponuke preukázala prostredníctvom náhradného jednotného európskeho dokumentu.

Štvorhodinové zbery údajov

Aj ďalšie dve ponuky v tendri boli od českých uchádzačov – Centrum dopravního výzkumu z Brna navrhlo cenu 1,75 mil. eur a Afry CZ, s. r. o., Praha 3,59 mil. eur bez DPH.

Podľa zmluvy o dielo medzi Slovenskou správou ciest a Výskumným ústavom dopravným celoštátne sčítanie dopravy sa má uskutočniť v desiatich dňoch od apríla do októbra budúceho roka.

Cestári určili predbežne 2 740 sčítacích úsekov, ich počet môžu priebežne zmeniť o 1 percento, pre štvorhodinové zbery údajov o cestnej premávke.

Pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy s intenzitou dopravy nad päťtisíc vozidiel za 24 hodín je minimálne sedem sčítacích termínov, pre cesty I. triedy s hustotou premávky do päťtisíc áut denne, cesty II. triedy a vybrané úseky ciest III. triedy je najmenej päť sčítacích termínov.

Počet sčítačov závisí od intenzity dopravy

V prípade úsekov s intenzitou dopravy do 4-tisíc vozidiel za 24 hodín je potrebný minimálne jeden sčítač, pri premávke od 4-tisíc do 10-tisíc áut najmenej dvaja, od 10-tisíc do 15-tisíc áut aspoň traja a nad 15-tisíc áut sú požadovaní minimálne štyria sčítači.

Na úseky s vyššou intenzitou o každých 5-tisíc áut navyše bude pripadať ďalší sčítač.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SSC Slovenská správa ciestVýskumný ústav dopravný (VÚD)