Štát zvýši základné imanie dopravcovi ZSSK aj nákladnej ZSSK Cargo

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vlaky
Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel

Štát chce zvýšiť základné imanie vo svojom osobnom dopravcovi Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) takmer o 1,1 milióna eur a v nákladnom dopravcovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) o 8,8 milióna eur.

Ide o nepeňažné vklady nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb, doposiaľ v správe štátneho manažéra infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Zároveň štát plánuje vložiť časť ZSSK CARGO, a to úsek služieb železničných koľajových vozidiel – Depo Services, nepeňažným vkladom vo výške 43,6 milióna eur do základného imania jej už založenej špecializovanej dcérskej spoločnosti pre údržbu a opravy koľajových vozidiel Depo Services, a. s. Ministerstvo dopravy SR ako akcionár železničných dopravcov predložilo oba návrhy na medzirezortné pripomienkovanie, následne o nich rozhodne vláda.

Naplnenie transformačného procesu

ŽSR vysporiadali spomínaný nehnuteľný majetok v účtovnej hodnote k 31. decembru 2022 vo výške 2,8 milióna eur. Všeobecná hodnota celého nehnuteľného majetku určeného na vklady do základného imania oboch národných dopravcov je vo výške zhruba 9,9 milióna eur.

Znalecké posudky na ocenenie týchto nepeňažných vkladov vypracoval v máji tohto roka Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Základné imanie ZSSK sa zvýši zo súčasných 212,4 milióna eur na 213,5 milióna eur a v prípade ZSSK CARGO zo 401,6 milióna eur takmer na 410,5 milióna eur.

Táto transakcia má podľa ministerstva dopravy zosúladiť vlastnícke práva k nehnuteľnému majetku, spravovanom podľa zákona o Železničnej spoločnosti ako predchodkyne ZSSK a ZSSK CARGO, s právom jeho užívania na základe zákonom zriadeného vecného bremena. Vkladom uvedených nehnuteľností budú naplnené podmienky transformačného procesu schváleného vládou v roku 2000.

Predĺženie realizácie projektu

Do dcérskej spoločnosti Depo Services prejde 1 078 zamestnancov, čo je 27 % z ich celkového počtu v ZSSK CARGO. Po vzniku dcéry nákladného dopravcu na údržbu a opravy koľajových vozidiel v januári tohto roka so základným imaním 25-tisíc eur je potrebné zabezpečiť nepeňažný vklad v objeme 43,6 milióna eur.

Je to celková všeobecná hodnota spomínanej časti materskej spoločnosti ku koncu vlaňajška. Zostatková účtovná hodnota príslušnej časti ZSSK CARGO dosiahla 26,8 milióna eur. Najväčší podiel na vkladanom majetku do Depo Services má nehnuteľný majetok pracovísk rušňových dep a opravovní nákladných vozňov na celom území Slovenska.

Realizáciu druhej etapy projektu, nepeňažného vkladu, predĺžili z 30. júna do 30. septembra 2023 pre časovú náročnosť schvaľovacieho, právneho a organizačného procesu spojeného s touto investičnou transakciou.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Depo ServicesMDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRŽeleznice Slovenskej republiky (ŽSR)Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO)ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko