Železnice začnú s rekonštrukciou trate na úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa, financovať ju budú z plánu obnovy

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
trať, koľajnice, železnice
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) po ukončení verejného obstarávania môžu začať s druhou najvýznamnejšou rekonštrukciou v rámci železničnej infraštruktúry z Plánu obnovy a odolnosti SR. Je ňou stavba zameraná na obnovu trate Hronský Beňadik – Tekovská Breznica – Nová Baňa.

Bude financovaná z uvedeného zdroja Európskej únie v sume 37,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zhotoviteľom je spoločnosť Strabag, predpokladaný začiatok prác je v treťom štvrťroku 2024. ŽSR v utorok informovali, že lehota výstavby je 330 dní od odovzdania staveniska.

Novú podobu dostanú aj nástupištia

„Rekonštrukciou železničného zvršku a spodku v úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa sa zároveň zvýši únosnosť podvalového podložia, ktoré spolu s vybudovaním účinného odvodnenia prispeje k odstráneniu častých obmedzení traťových rýchlostí,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová.

Optimalizáciou smerového vedenia a parametrov oblúkov trate sa zabezpečí zvýšenie traťovej rýchlosti a skrátenie jazdných časov. Novú podobu dostanú aj nástupištia v železničnej stanici Hronský Beňadik a zastávka Tekovská Breznica s výškou nástupnej hrany 550 milimetrov nad temenom koľajnice. Úpravám podliehajú aj prístupy k nástupištiam či rekonštrukcia osvetlenia.

Odstránia aj infraštruktúru bývalej výhybne

„Zároveň sa zrekonštruujú železničné priecestia tak, aby spĺňali predpísané parametre pre daný druh križujúcej komunikácie. Opravia sa, prípadne zrekonštruujú či úplne prestavajú stavby železničného spodku, ako sú mosty, priepusty a zárubné múry,“ priblížila hovorkyňa ŽSR.

V stanici Hronský Beňadik pribudne nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie typu elektronické stavadlo, vrátane zabezpečeného posunu, čím dosiahnu ŽSR úsporu obsluhujúcich zamestnancov. V rámci rekonštrukcie odstránia infraštruktúru bývalej výhybne Tekovská Breznica, ktorá sa nevyužíva a je dlhodobo vylúčená z prevádzky pre zlý technický stav.

Obnova trakčného vedenia

Celkovo sa zrekonštruuje zhruba 1,5 kilometra železničného zvršku a spodku, vyše 500 metrov nástupíšť, šesť priecestí, sedem výhybiek, deväť mostov a 19 priepustov, budovy a jeden prístrešok.

Stavba zahŕňa aj obnovu 13,4 kilometra trakčného vedenia, 36 kusov osvetlenia, rozvody nízkeho a vysokého napätia, transformačná stanica, miestny rádiový systém, jedno staničné zabezpečovacie zariadenie, oznamovacie zariadenie a cez 17 kilometrov úprav oznamovacích vedení.

Zvýšenie plynulosti dopravy

„Zvýši sa bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, odstránia sa prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti, ktoré trápia najmä cestujúcich, znížia sa náklady na údržbu železničného spodku a zvršku a zvýši sa bezpečnosť cestujúcich,“ podotkla Vladimíra Bahýlová. Zabezpečením výhybiek sa zároveň zvýši bezpečnosť vlakovej dopravy a dosiahne úspora dopravných zamestnancov.

„Po realizácii musí stavba spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability európskeho železničného systému v zmysle zákona o dráhach,“ dodala hovorkyňa ŽSR.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Vladimíra Bahýlová
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaStrabagŽSR Železnice Slovenskej republiky