Laureáti ocenenia osobností slovenskej vedy za rok 2022 sú známi, Vedcom roka sa stal Martin Škoviera

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vedec roka 2022

Laureáti ocenenia Vedec roka 2022 sú už známi. Päť výnimočných slovenských osobností pôsobí v oblasti matematiky, techniky, chémie, strojárskych technológií, informatiky a umelej inteligencie. Informuje o tom v tlačovej správe Odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktoré nad podujatím prevzalo záštitu.

Už 26. ročník podujatia sa uskutočnil v utorok v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jeho cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Slovensko má kvalitné vedkyne a vedcov

Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľov podujatia, vyberala laureátov spomedzi 62 nominovaných vedeckých osobností. Ocenenia za významné dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku sa odovzdávali v piatich kategóriách.

Centrum vedecko-technických informácií dlhodobo nielen propaguje a popularizuje vedu, techniku, výskum a inovácie odbornej i laickej verejnosti, ale výraznou mierou sa podieľa aj na presadzovaní princípov otvorenej vedy a otvoreného prístupu k vede,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI Ján Kyselovič, ktorý ešte dodal, že centrum svojimi aktivitami neustále zlepšuje vnímanie vedy a techniky a ich významu v rámci celej spoločnosti.

Dostali sme množstvo nominácií a na základe toho môžem konštatovať, že máme na Slovensku zanietené vedkyne a vedcov, ktorí dosahujú vo svojich odboroch významné výsledky,“ povedal predseda hodnotiacej komisie Peter Samuely.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ocenenia v piatich kategóriách

V jednotlivých kategóriách získali ocenenie za rok 2022 tieto osobnosti:

Kategória Vedec roka: Martin Škoviera, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave. Ocenenie získal za použitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov.

Kategória Mladý vedecký pracovník: Michal Májek, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave. Ocenenie získal za významné medzinárodné uznanie a potenciálny prínos výskumu v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi.

Kategória Inovátor roka: Vladimír Cviklovič, Technická fakulta, SPU v Nitre. Ocenenie získal za významný prínos v riadiacich a navigačných algoritmoch pre oblasť autonómnej mobilnej robotiky pretavený do dvoch funkčných prototypov autonómnych mobilných robotov.

Kategória Technológ roka: Marek Vrabeľ, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach. Ocenenie získal za zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby a samotnej výroby jedinečných dielcov pre letecký, vesmírny a jadrový priemysel.

Kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce: Mária Bieliková, Kempelenov inštitút inteligentných technológií. Ocenenie získala za jedinečný prínos k rozvoju a zviditeľneniu slovenskej vedy na medzinárodnej úrovni v oblasti umelej inteligencie, zapájanie sa do vedeckých projektov Horizontu Európa a založenie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií s medzinárodným presahom.

Verím, že aj v budúcnosti budeme pre odbornú verejnosť rovnocenným partnerom, ktorý neustále reflektuje na aktuálne riešené potreby našej spoločnosti,“ doplnil generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič a dodal, že sa budú zaoberať aj otázkou rodovej rovnosti a jej riešenia v spoločenskej praxi či potrebou riešenia otázky etického správania sa vo vede a výskume.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján KyselovičPeter Samuely
Firmy a inštitúcie CVTI SR Centrum vedecko-technických informáciíKempelenov inštitút inteligentných technológiíMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSAV Slovenská akadémia viedSNG Slovenská národná galériaZSVTS