Aktivisti z Milujem zelené Tatry kritizujú návrhy stavebných zákonov, TANAP bude pod väčším tlakom developerov

Les, Vysoké Tatry
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Občianska iniciatíva Milujem zelené Tatry kritizuje návrhy zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe v zneniach, v akých sa dostali do Národnej rady Slovenskej republiky. Uvádza sa to v otvorenej výzve, ktorú adresovala poslancom. V nej ich žiada, aby tieto návrhy nepodporili.

Iniciatíva, ktorá už vyše roka upozorňuje na nekoncepčnú a neudržateľnú výstavbu v Tatranskom národnom parku a jeho ochrannom pásme a snaží sa o nápravu, vyjadrila svoje pohoršenie, že vláda SR oba návrhy schválila.

Obávajú sa zhoršenia situácie

Poukázala pritom na to, že sa tak stalo aj napriek množstvu pripomienok a kritike odbornej verejnosti a občianskeho sektora v predchádzajúcich fázach legislatívneho procesu. Chýbala podľa nej aj reálna diskusia a dosiahnutie zhody s dotknutými subjektmi, odborníkmi, ale hlavne aktívnymi občanmi z regiónov.

„Už dnes pri platnej legislatíve v územnom plánovaní sme svedkami, že tá nie je schopná zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, ekologickú stabilitu a zlepšovanie kvality života občanov Slovenskej republiky a máme obavu, že nové zákony situáciu len zhoršia a Tatry budú ešte pod väčším tlakom developerov a investorov, ako vidíme dnes,“ vysvetlila iniciatíva.

Návrhy zákonov sú nekvalitne pripravené

Z jej pohľadu sú návrhy oboch zákonov nekvalitne pripravené s veľkým množstvom nedostatkov a vôbec nereflektujú aktuálny stav a potreby rozvoja Slovenskej republiky.

„Úplne absentuje kľúčová podmienka a zmysel zmeny zákonov, a to, aby pri ďalšom využívaní územia a umiestňovaní stavieb bola stanovená povinnosť objektívne a komplexne vyhodnotiť, že stav a kvalita územia sa novými aktivitami nezhorší, ale naopak, že sa bude zlepšovať z pohľadu ochrany klímy, životného prostredia, integrity krajiny a v neposlednom rade zdravia a kvality života ľudí,“ uvádza sa vo výzve, ktorú agentúre SITA poskytli zástupcovia z Milujem zelené Tatry.

Podporujú pripomienky Via Iuris

Podľa aktivistov sú spomínané navrhované zákony pripravované bez nadväznosti na iné súvisiace zákony, z ktorých mnohé ešte neboli prijaté.

„Sú postavené na budúcom uplatňovaní bez dostatočnej odbornej kapacity projektantov, štátnej správy a samospráv ich plnohodnotne implementovať. Sú koncipované bez toho, aby štát reflektoval na súčasné výzvy, ako je demografický vývoj a starnutie populácie, veľké množstvo neobývaných bytov a domov, ako aj brownfieldov (staré, nevyužívané a spustnuté pozemky či objekty, pozn. SITA) z priemyselnej alebo poľnohospodárskej činnosti, žalostný stav existujúcej verejnej infraštruktúry vo všetkých sférach života a ekonomická a environmentálna zraniteľnosť Slovenska,“ napísala iniciatíva, ktorá v tejto súvislosti podporuje stanovisko a pripomienky organizácie Via Iuris. Tá v úvode minulého týždňa požiadala parlament, aby stavebné zákony v navrhnutom znení neschválil. Aj podľa nej sú nekvalitne spracované a nevyvážené v prospech developerov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Milujem Zelené TatryNárodná rada SRVia IurisVláda SR