Ambície zapracovať zmeny v poľnohospodárskej politike Únie v čo najkratšom čase sú reálnejšie, tvrdí Takáč

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Richard Takáč
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Ambície zapracovať zmeny v Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) Európskej únie (EÚ) a jej revíziu v čo najkratšom čase sú reálnejšie. Vláda SR schválila návrh zákona o príspevkoch poskytovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu (EPF) pre rozvoj vidieka, ktoré jej umožnilo nové nariadenie EÚ na roky 2023 až 2027.

Zmeny prinesú osoh poľnohospodárom

Zmeny v SPP EÚ, ktorú odobril Európsky parlament, prinesie osoh slovenských poľnohospodárom. Zároveň chceme všetky výnimky a úľavy v zmysle európskych nariadení preniesť do národnej legislatívy tak, aby mohli slovenskí poľnohospodári efektívnejšie pestovať plodiny, chovať zvieratá a starať sa o našu krajinu tak rýchlo, ako sa dá,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.

Cieľom schváleného návrhu bolo nastavenie právneho prostredia pre implementáciu nariadení EÚ v podmienkach Slovenskej republiky s ohľadom na projektové intervencie v záujme rozvoja vidieka. Schválený návrh ustanovil postavenie právomocí jednotlivých orgánov verejnej správy, úlohy jednotlivých subjektov.

Taktiež obsahuje aj základné princípy a procesy riadenia a kontroly poskytovania príspevku, vrátane návratnej formy pomoci a technickej pomoci. Schválený návrh rieši aj procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutí príspevku, ako aj proces konfliktu záujmov v procese poskytovania príspevku.

Nechcú zaťažovať ľudí niečím novým

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR by absencia právneho predpisu znemožnila poskytovanie nenávratného finančného príspevku pre prijímateľov z EPF pre rozvoj vidieka v programovom období na roky 2023 až 2027. To by podľa agrorezortu viedlo k nečerpaniu finančných prostriedkov alokovaných pre Slovensko.

Pri tvorbe návrhu zákona sa vychádzalo predovšetkým z doterajšej praxe, a teda z pravidiel a postupov, ktoré boli pre poskytovanie projektových podpôr v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 až 2022. Návrh zákona zásadne nemá za cieľ vytvárať nové procesy a postupy, ale na základe aplikačnej praxe a skúseností precizovať doterajšie procesy a postupy a upraviť to, čo v praxi pri poskytovaní príspevkov na projektové podpory spôsobovalo nejasnosti a komplikácie. Tento prístup sa zvolil aj preto, že nie je žiaduce, aby ministerstvo pôdohospodárstva alebo Pôdohospodárska platobná agentúra zaťažovali žiadateľov a prijímateľov niečím novým a nepoznaným,“ dodalo MPRV SR.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Richard Takáč
Firmy a inštitúcie CAP Spoločná poľnohospodárska politika EÚEP Európsky parlamentEurópsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRPPA Pôdohospodárska platobná agentúra