Bobor robí vrásky na čele ľuďom v Tatranskej Kotline, svojou usilovnou prácou už vytopil 1,5 hektára vrátane cesty

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Bobrie hrádze na rieke popri ceste prvej triedy I/66 smerom na Tatranskú Kotlinu, ktoré spôsobujú záplavy na ceste, zatiaľ nezbúrali.

Urobiť tak môže len správca povodia, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik. Podľa jeho hovorcu Mariána Bocáka však musia počkať na rozhodnutie ministerstva životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR. Ako ďalej vysvetlil pre agentúru SITA, hrádze sú v ochrannom pásme a bobor je zároveň chráneným živočíchom.

Bobrie hrádze

V lokalite sa podľa riaditeľa Mestských lesov v Spišskej Belej Františka Pisarčíka nachádza asi desať hrádzí. Ako povedal pre SITA, zaplavených je viac ako 1,5 hektára nesúvislej oblasti.

To sa podľa jeho slov týka aj cesty v úseku asi sto metrov a priepustu, ktorý pod ňou vedie. Slovenská správa ciest (SSC) potvrdila, že spomínaný priepust býva pre činnosť bobra opakovane upchatý. V súčasnosti je podľa nej takmer úplne nefunkčný a preteká cez neho minimálne množstvo vody.

„Potrebná je jeho okamžitá komplexná oprava. Vynakladáme nemalé finančné prostriedky na opakované odstraňovanie nánosov, ale všetky naše zásahy sú úplne neúčinné, nakoľko na druhý deň sú hrádze bobra obnovené,“ uviedol pre SITA Martin Guzi z komunikačného odboru SSC.

Patová situácia

Príčinou tejto závady je podľa neho vybreženie horského potoka z jeho pôvodného koryta v lesnom poraste, čo spôsobilo zaplavenie celého územia až po cestnú komunikáciu.

„Priepust samotný nebol dimenzovaný na také množstvo vody z potoka, ale len na odvádzanie vôd z cestného telesa,“ vysvetlil. Cestári už v tejto súvislosti zaslala aj podnet na okresné úrady v Poprade a Kežmarku a všetkým zainteresovaným subjektom.

Podľa Bocáka ide zložitú situáciu. „Keďže ide o chráneného živočícha, potrebujeme výnimku a musí to byť odborne posúdené, o akú škodu tam ide, či sa niekde bobor premiestni ďalej, či sa hrádza zníži alebo odstráni úplne,“ informoval s tým, že zatiaľ čakajú na súhlas.

Bobry a ich usilovná práca

Správa Tatranského národného parku je podľa jeho riaditeľa Pavla Majka pripravená vydať kladné stanovisko. „Po odbornej stránke to odporučíme, ale nie sme tí, ktorí to máme vykonať. Nie sú to vodné toky, ktoré máme v správe,“ povedal pre SITA.

Zamestnanci správy oblasť monitorujú a počas tohto týždňa aspoň čiastočne spriechodnili upchatý potok Hučava, aby dosiahli zníženie hladiny vody v okolí cesty.

„Ide len o kozmetický rozsah, pretože to, čo oni znížia, má bobor na druhý deň dostavané. Prakticky robia len najnutnejšiu vec, aby voda netiekla po ceste. Chceme predísť nejakej fatálnej záležitosti, aby sa tam niečo nestalo,“ doplnil Majko.

Úrad podľa ochranárov nekoná

Správa Tatranského národného parku vo svojom ďalšom stanovisku uviedla, že v tejto súvislosti už Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, zvolal na 7. júla terénnu obhliadku.

„Jej záverom bolo dohodnuté konanie, na ktoré budú prizvané všetky dotknuté subjekty, úrad však vo veci nekoná a do dnešného dňa nie je známy dátum konania,“ uvádza sa v stanovisku správy národného parku, ktoré agentúre SITA poskytla Kristína Bocková, manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody.

Aj podľa ministerstva životného prostredia stojí celá záležitosť na spomínanom úrade. Okresný úrad v Poprade vo svojom stanovisku pre SITA odmieta takéto tvrdenie. Uvádza, že celú vec sa podujal riešiť z vlastnej iniciatívy nad rámec svojich zákonných povinností.

Povinnosti ochranárov

Uvedené problémy spôsobené činnosťou bobra vodného pri Tatranskej Kotline považuje za závažné, avšak neprislúcha mu suplovať zákonné povinnosti organizácie ochrany prírody v spolupráci s príslušným správcom vodného toku.

Správa národného parku však informovala, že Slovenský vodohospodársky podnik s ňou momentálne nemá uzavretú platnú dohodu k manažmentu bobra vodného, no na jej uzavretí sa pracuje.

Okresný úrad informoval, že po tom, ako sa naň so žiadosťou neúnosného stavu obrátilo mesto Spišská Belá, iniciatívne zvolal pracovné stretnutie a oboznámil sa s problémom.

„Na stretnutí úrad skúmal skutkový stav a dospel k záveru, že k riešeniu musí prizvať aj ďalšie subjekty, a to hlavne Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenskú správu ciest a dopravný inšpektorát. Medzi tým boli dovolenky, iné pracovné povinnosti, preto úrad zatiaľ ďalšie stretnutie nezvolal. To, že dodnes nemá Správa TANAPu uzatvorenú zmluvu so Slovenským vodohospodárskym podnikom vo veci riešenia problematiky činnosti bobra vodného na vodných tokoch, nie je vecou okresného úradu, ale výlučne Správy TANAPu,“ píše sa v stanovisku úradu.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Kristína BockováMarián Bocák
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SRSSC Slovenská správa ciestŠtátna ochrana prírody SRSVP Slovenský vodohospodársky podnik