Brexit ovplyvní najmä rozpočet na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, tvrdí Matečná

United kingdom 2405963_1280.jpg
Foto: Pixabay.com

Odchod Veľkej Británie z EÚ zapríčiní podľa ministerky pôdohospodárstva SR Gabriely Matečnej zníženie rozpočtu na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ o 5 %.

Ak Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie, pre poľnohospodárov to bude znamenať predovšetkým menej peňazí na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ po roku 2020, a to o 5 %. Zostávajúce členské krajiny, vrátane Slovenska, budú musieť počítať s navýšením národných zdrojov na spolufinancovanie európskych programov, ale aj so zvýšenou administratívou. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v tlačovej správe.

„Odchod Spojeného kráľovstva (UK) sa časovo prekrýva s finišovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ po roku 2020. Spojené kráľovstvo doteraz bolo čistým platcom a jedným z najväčších prispievateľov do rozpočtu EÚ. Preto výpadok príspevku UK bude mať vplyv aj na zmenu alokácií zdrojov EÚ pre jednotlivé politiky. Brexit bude mať teda dopad na celkovú finančnú obálku budúcej SPP EÚ po roku 2020 a musíme počítať s jej znížením o 5 %,“ vysvetlila ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Dotknuté alokácie pre niektoré programy

Na národnej úrovni sa výpadok finančných zdrojov v rámci CAP dotkne alokácií pre priame platby a jednotlivé programy v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Takýmito programami budú Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program, Operačný program Rybné hospodárstvo, Cezhraničná spolupráca (INTERREG), ale napríklad aj školský program, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ aj SR. „V súlade s týmito výpadkami bude potrebné počítať s navýšením národných zdrojov pre spoločnú poľnohospodársku politiku – spolufinancovanie programu rozvoja vidieka, trhovo orientovaných výdavkov, ako aj na spolufinancovanie ďalších programov v pôsobnosti rezortu,“ upozornila Matečná.

Agrorezort počíta s tým, že odchod Spojeného kráľovstva zo spoločného trhu bude znamenať aj zvýšenie nárokov na niektoré administratívne a odborné činnosti súvisiace napríklad s registráciou veterinárnych biopreparátov a liečiv alebo s hodnotením účinných látok prípravkov na ochranu rastlín, ako aj na hodnotenie samotných prípravkov na ochranu rastlín za účelom ich autorizácie. To si vyžiada zvýšené nároky na personálne kapacity, technické vybavenie a tým pádom aj rozpočet.

Agroobchod medzi UK a SR

Obchodná výmena SR so Spojeným kráľovstvom s agropotravinárskymi komoditami v roku 2017 dosiahla pozitívne saldo obchodnej bilancie vo výške 23,1 mil. eur. V roku 2017 Slovensko vyviezlo do UK agrárny tovar za 58,9 mil. eur, kým dovoz bol 35,8 mil. eur. V rámci EÚ-28 nie je agropotravinárska zahraničnopolitická výmena SR s UK s agrárnymi výrobkami významná. Podiel UK na exporte SR bol v roku 2017 2,08 % a podiel importu do SR z UK na celkovom importe predstavoval 0,84 %. V exporte SR do UK dominujú dve položky – čokoláda za 17,3 mil. eur a syry za 10,9 mil. eur. V importe do SR z UK dominujú čokoláda za 9 mil. eur a alkoholické nápoje, najmä whisky, za 6,2 mil. eur.

„Plánovaný odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie nás neteší. Ak však nastane, bude to veľká výzva pre naše agropotravinárske podniky, aby sa kvalitou svojich produktov dokázali presadiť na trhu Veľkej Británie a Severného Írska,“ uzavrela Gabriela Matečná.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SPP Slovenský plynárenský priemysel