Chovateľom sa uľahčí život a aj ušetria, ubudne im povinnosť voči Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dobytok
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Od začiatku budúceho roka by sa mali spresniť podmienky poskytnutia doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložil do pripomienkového konania.

Automatický systém žiadostí

Ministerstvo pôdohospodárstva chce znížiť administratívnu záťaž žiadateľov o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. Náhradu zvierat budú po novom žiadatelia nahlasovať Pôdohospodárskej platobnej agentúre prostredníctvom automatického systému žiadostí.

„Za oznamovanie náhrady zvieraťa platobnej agentúre sa bude považovať zmena vykonaná prostredníctvom centrálnej evidencie a nebude potrebné tieto zmeny oznamovať platobnej agentúre, čím sa zabezpečí zníženie administratívnej, ako aj finančnej záťaže žiadateľov,“ uviedol rezort.

Sedem a 15 pracovných dní

Náhradu zvierat žiadateľ v súčasnosti oznamuje platobnej agentúre do siedmich pracovných dní odo dňa ich nahradenia.

Ak žiadateľ zvieratá do 15 pracovných dní odo dňa rozhodujúcej udalosti, ktorou je najmä usmrtenie, úhyn, strata alebo odcudzenie zvieraťa, nenahradí predpísanou kategóriou zvierat, tieto zvieratá sa budú považovať za späťvzaté.

Podmienkou bude, že túto udalosť nahlásil žiadateľ v stanovenej lehote do Centrálneho registra hospodárskych zvierat. „Zvieratá uvedené v žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, ktoré nebudú nahradené, budú považované za späťvzaté nahlásením zmeny do Centrálneho registra hospodárskych zvierat,“ uviedol rezort.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRPPA Pôdohospodárska platobná agentúra