Dvojaká kvalita sa stáva v celej EÚ postihovateľnou klamlivou obchodnou praktikou

Eu 1232430_1280.jpg

Sankcie sa môžu vyšplhať až do štyroch percent ročného obratu firmy v členskom štáte.

Dvojaká kvalita sa stáva v celej Európskej únii postihovateľnou klamlivou obchodnou praktikou. Európsky parlament totiž v stredu schválil smernicu o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu, ktorá tvrdo postihuje dvojakú kvalitu. Vzťahovať sa pritom bude nielen na potravinárske, ale aj nepotravinárske produkty. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV).

Pojem dvojaká kvalita upravuje schválená smernica ako klamlivú obchodnú praktiku, ktorá predstavuje akékoľvek uvádzanie tovaru na trh v jednom členskom štáte ako identické s tovarom, s ktorým sa obchoduje v iných členských štátoch. Tento tovar má mať pritom výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti, pokiaľ nie je odôvodnený legitímnymi a objektívnymi faktormi.

Za prijatie smernice hlasovalo 474 europoslancov, proti bolo 163 a zdržalo sa 14. „Keď som na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ v marci v roku 2017 predniesla výsledky našich prvých testov a odštartovala tak boj proti dvojakej kvalite v EÚ, čelila som skeptickým názorom na to, že tento boj za spotrebiteľa nebude možné vyhrať. Tlak, ktorý sa nám podarilo vyvinúť s ďalšími dotknutými členskými štátmi, dnešným dňom vyúsťuje do celoeurópskeho legislatívneho riešenia problému, ktorý tu existoval roky. Je to víťazstvo nielen pre Slovensko, ale aj pre všetkých spotrebiteľov v strednej a východnej Európe, ktorí sú dvojakou kvalitou najviac postihnutí,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Dvojaká kvalita je vážnym problémom najmä vo východnej Európe

Dvojaká kvalita potravín je podľa MPRV vážnym problémom spotrebiteľov tretiny krajín Európskej únie a predovšetkým jej východnej časti. Testy preukázali, že menej mäsa, menej prírodných zložiek a viac umelých aditív u rovnakých produktov sú takmer vo všetkých prípadoch v neprospech nových členských krajín. Tejto praxi schválením smernice podľa MPRV odzvonilo. „To, že sa problém podarilo pretaviť do celoeurópskej legislatívy za necelé dva roky, považujem za veľký úspech. Prioritné ustanovenia o dvojakej kvalite boli v modernizačnej smernici dokonca posilnené v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie a mandátom Rady EÚ,“ uviedla Gabriela Matečná.

Pri testovaní a posudzovaní potravín budú členské štáty EÚ postupovať podľa slovenského agrorezortu jednotne na základe spoločnej metodiky. Výsledky, ku ktorým štáty dospejú, je možné teda objektívne porovnať. Postihovateľné budú nielen rozdiely v potravinárskych, ale aj nepotravinárskych produktov vrátane pracích prostriedkov, ktoré testy v minulosti usvedčili z rozdielnej kvality. Posudzovanie jednotlivých prípadov bude v kompetencii národných kontrolných orgánov, v prípade Slovenska Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR).

Výnimky a sankcie

Výnimku dostanú produkty, ktorých rozdiely v zložení vychádzajú z odlišných predpisov krajín, dobrovoľných stratégií na zlepšenie prístupu k zdravým a výživným potravinám, sú ovplyvnené dostupnosťou a sezónnosťou použitých surovín alebo majú odlišnú váhu či množstvo oproti rovnakým výrobkom v zahraničí. Tieto rozdiely však budú musieť výrobcovia povinne deklarovať na obaloch výrobkov, aby sa predišlo zavádzaniu spotrebiteľov. ŠVPS SR posúdi individuálne v každom prípade (na case-by-case báze), či je spotrebiteľ o týchto dôvodoch na základe dostupných informácií dostatočne oboznámený a či rozdiely v zložení kontrolovaných výrobkov sú oprávnené.

Výrobcom alebo distribútorom usvedčeným z uplatňovania dvojakej kvality budú hroziť sankcie. Tie sa v prípade závažných prehreškov môžu vyšplhať až na štyri percentá ročného obratu, ktorý dosiahnu v každom dotknutom členskom štáte.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR