Európsky parlament schválil dohodu o klimatickej neutralite do roku 2050

Klima, klimaticke, priroda
Foto: ilustračné, Getty images

Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil nový klimatický predpis Európskej únie (EÚ) o dosiahnutí klimatickej neutrality v bloku do roku 2050. Poslanci, ktorí sa na znení nariadenia v apríli dohodli so zástupcami členských štátov, ho prijali pomerom hlasov 442 (za): 203 (proti): 51 (zdržalo sa hlasovania). Informovala o tom tlačová atašé EP na Slovensku Ivana Janíková,

Politický prísľub sa premieňa na záväzok

Klimatický predpis premieňa politický prísľub Európskej zelenej dohody o dosiahnutí klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050 na záväzok. Zároveň dáva európskym občanom a podnikom právnu istotu a predvídateľnosť, aby sa mohli náležite pripraviť na prechod ku klimatickej neutralite. Po roku 2050 by sa EÚ mala snažiť o záporné emisie.

Predpis zvyšuje cieľ redukcie emisií do roku 2030 zo 40% na aspoň 55% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Podporiť zachytávanie uhlíka v EÚ a v podstate zvýšiť cieľ redukcie emisií do roku 2030 až na 57% by mal návrh nariadenia o využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF) – zameraný na regulovanie emisií a ich zachytávanie pri využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve, ktorý pripravuje Európska komisia (EK).

Kritérium na definovanie nového cieľa

Do šiestich mesiacov po prvom globálnom hodnotení, ktoré by sa na základe Parížskej dohody malo uskutočniť v roku 2023, by mala EK navrhnúť ciele EÚ v oblasti znižovania do roku 2040. Členovia europarlamentu schválili, aby komisia zverejnila odhad maximálneho množstva emisií skleníkových plynov, ktoré bude možné v EÚ vypustiť bez ohrozenia jej záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody. Tento „rozpočet EÚ na emisie skleníkových plynov“ by mal byť jedným z kritérií definovania nového cieľa na rok 2040.

Do 30. septembra 2023 a následne každých päť rokov EK zhodnotí kolektívny pokrok dosiahnutý všetkým krajinami EÚ. V hodnotení sa tiež sústredí na konzistentnosť vnútroštátnych opatrení s cieľom EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Europoslanci tiež presadili zriadenie Európskej vedeckej poradnej rady pre zmenu klímy, ktorá bude monitorovať dosiahnutý pokrok a sledovať konzistentnosť politík EÚ s cieľmi klimatického predpisu a medzinárodnými záväzkami eurobloku.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EP Európsky parlament