Hriňovská mliekareň musí zaplatiť pokutu za znečistenie Slatiny, inšpekcia zamietla jej odvolanie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
mlieko, mliekar
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) preskúmalo v odvolacom konaní uloženie pokuty spoločnosti Koliba, a.s. za mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) Slatiny, a potvrdilo rozhodnutie prvostupňového orgánu.

Tým bol Inšpektorát životného prostredia Bratislava (IŽP BA), stáleho pracoviska Nitra, pričom rozhodnutie bolo z 28. decembra 2020. Výška pokuty uložená podľa vodného zákona sa nemení, pre závažnosť previnenia spoločnosti Koliba zostáva na sume 135 000 eur. SIŽP o tom informovala vo štvrtok.

Rozhodnutie je konečné

Ústredie SIŽP súhlasí s postupom prvostupňového správneho orgánu pri stanovení výšky pokuty v súlade s ustanovením vodného zákona. Uloženie pokuty za správny delikt je podľa SIŽP na mieste a jej výška je primeraná.

Inšpekcia prihliada aj na recidívne protiprávne konanie spoločnosti Koliba. Toto rozhodnutie je konečné a právoplatné. Postup správnych orgánov môže preskúmať súd.

Sankcie ako prevencia

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo zdôraznil, že ukladanie sankcií v podmienkach právneho štátu treba vnímať nielen ako prevenciu a represiu protiprávneho konania, ale má aj výchovnú rovinu.

„Vodný zákon ukladá nielen prevádzkovateľovi, ale aj kontrolnému orgánu, teda SIŽP povinnosti, ktorými sa má zamedzovať takému konaniu, ktoré ohrozuje všeobecný záujem na ochrane životného prostredia,“ zdôraznil Jenčo.

IŽP BA, stále pracovisko Nitra, riešilo 23. augusta 2020, 24. augusta 2020 a 3. septembra 2020 mimoriadne zhoršenie kvality vôd podľa vodného zákona, ktoré vzniklo 23. augusta 2020, približne o piatej hodine večer.

Odpadové vody boli biele

Z odvodňovacieho rigola na pravom brehu vodného toku Slatina v r.km 43,150 vytekali do toku odpadové vody bielej farby, zapáchajúce po mlieku. Voda v rieke bola tiež sfarbená do biela, ale voda nad zaústením rigola bola čistá a bez zápachu.

V rámci šetrenia IŽP BA, stále pracovisko Nitra zistilo, že príčinou vzniku MZV nebolo len vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená odvodňovacím rigolom do vodného toku Slatina, ale aj vypúšťaním priemyselných odpadových vôd do podzemných vôd cez drenážnu šachtu bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján Jenčo
Firmy a inštitúcie SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia