MPRV SR: Podpora agrorezortom

Rozhovor: V lesoch sa rúbe najmä kvôli kalamitám. Pre peniaze sa to neoplatí ( nasvidiek.sk)

V roku 2019 bude mať Slovensko zákony o lesoch, ktoré si konečne neodporujú, ale dopĺňajú sa. Novela umožní napríklad aj zabrániť ťažbe v biotopoch vzácnych druhov, akým je napríklad hlucháň. Generálny riaditeľ sekcie lesníctva sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Peter Kicko hovorí, že treba nájsť rovnováhu medzi ochranou a hospodárením.