Mesto Detva nesúhlasí so zaradením lúk na Poľane medzi územia európskeho významu

Poľana
Dotknuté pozemky sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana a tiež sú zahrnuté do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie - Natura 2000. Foto?: www.facebook.com

Mesto Detva nesúhlasí s návrhom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) zaradiť viaceré pozemky – lúky Poľany do národného zoznamu území európskeho významu. Dôvodom má byť ochrana biotopov vyskytujúcich sa na týchto pozemkoch. Ako radnica informuje na svojej webovej stránke, časť z týchto pozemkov sa nachádza aj v katastrálnom území mesta Detva.

„So zamýšľaným návrhom mesto nesúhlasí, a preto navrhujeme konanie zastaviť. Naše stanovisko sme už zaslali MŽP SR,“ informoval primátor Ján Šufliarský. Podľa neho nesúhlas s postupom ministerstva už vyslovila aj Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana, ktorej členmi sú mestá Detva a Hriňová, dotknuté obce a najdôležitejšie skupiny reprezentujúce ľudí žijúcich a podnikajúcich v oblasti Podpoľania.

Plán zasiahne aj rozvojové zámery obcí

Spôsob zverejnenia zámeru s takým rozsahom dopadov na vlastnícke práva formou verejnej vyhlášky považuje primátor za neprimeraný, pretože sa dotýka približne 1 500 vlastníkov pozemkov a naviac zasiahne aj do rozvojových zámerov obcí a miest.

„Takýto zásah do územia by mal byť vopred prerokovaný a odkomunikovaný tak, aby nemal nepriaznivé sociálno-ekonomické dopady na občanov,“ doplnil detviansky primátor.

Dotknuté pozemky sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana a tiež sú zahrnuté do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie – Natura 2000. V súčasnosti sú zaradené do druhého stupňa ochrany prírody a vzťahujú sa na ne zákazy a obmedzenia, čo pre vlastníkov pozemkov znamená istú ťarchu pri disponovaní so svojím vlastníctvom.

Podpora štátu je nedostatočná

Súčasná dotačná politika a podpora zo strany štátu je nedostatočná. Zaradením pozemkov do zoznamu území európskeho významu sa požiadavky na zákonnú ochranu zvýšia, čo pre nich znamená ďalšiu záťaž.

Mesto Detva nechce vytvárať prekážky pri posilňovaní ochrany prírody a krajiny. „Obmedzenia a zaťaženie vlastníckych práv však musia byť primerané a vlastníci pozemkov musia mať vopred dostatočné podklady a informácie o tom, ako sa pripravované obmedzenia dotknú ich vlastníctva a aké dotácie im štát poskytne ako kompenzáciu,“ objasnil Šufliarský.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján Šufliarský
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR