Na Slovensku sa vyťažilo najmenej dreva od roku 2005, tržby lesného hospodárstva klesli

ťažba dreva
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Tržby a výnosy lesného hospodárstva SR (LH) dosiahli vlani 865,81 mil. eur. V porovnaní s rokom 2019 klesli o 12,6 % najmä v dôsledku nižších dodávok surového dreva a jeho nižšieho priemerného speňaženia.

Z uvedených dôvodov boli v roku 2020 horšie všetky ekonomické ukazovatele LH SR. Do rozpočtov štátu a obcí sa odviedli dane v objeme 60,84 mil. eur. Vyplýva to z tzv. Zelenej správy SR za rok 2020, ktorú vo štvrtok schválila vláda.

Nižšia ťažba ako prírastok

Ťažba dreva v roku 2020 bola 7,51 mil. metrov kubických, čo bol najnižší objem ťažby od roku 2005. Vyťažilo sa 53,5 % ihličnatého a 46,5 % listnatého dreva. Z uvedeného objemu ťažby dreva sa 3,53 mil. metrov kubických (47,1 %) vyťažilo pri odstraňovaní následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch, z toho 78,0 % ihličnatého dreva. Vykonaná ťažba dreva bola nižšia ako celkový bežný prírastok (11,97 mil. metrov kubických), t. j. ako objem dreva, ktorý každoročne v lesoch prirastie.

Podľa Súhrnných informácií o stave lesov (SISL) výmera lesných pozemkov v SR v roku 2020 dosiahla 2,025 mil. hektárov (ha), z toho porastovej pôdy (lesných porastov) bolo takmer 1,952 mil. ha. Lesnatosť počítaná z výmery lesných pozemkov dosiahla 41,3 %. V lesných porastoch prevládajú listnaté dreviny so zastúpením 63,9 %. Najvyššie zastúpenie má buk (34,6 %), smrek (21,8 %), dub letný a zimný (10,4 %) a borovica (6,6 %). Zastúpenie ihličnatých drevín (36,1 %) sa znižuje, najmä pri smreku v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.

Historicky najvyššie zásoby dreva

Celková zásoba dreva dosiahla vlani 484,5 mil. metrov kubických hrubiny bez kôry. Zásoba ihličnatého dreva (194,8 mil. metrov kubických) sa v dôsledku častého poškodzovania najmä smrekových lesov znižuje. Naďalej pokračoval trend zvyšovania zásoby listnatého dreva (289,7 mil. metrov kubických). Priemerná zásoba dreva na hektár bola 249 metrov kubických, z toho pri ihličnatých drevinách 278 metrov kubických a pri listnatých drevinách 233 metrov kubických.

V súčasnosti sú v dôsledku aktuálneho vekového zloženia lesov v SR historicky najvyššie zásoby dreva. Obnova lesa bola podľa údajov lesnej hospodárskej evidencie (LHE) vykonaná na ploche 15,0 tis. ha. Prevládala umelá obnova (9,02 tis. ha) s podielom 60,2 %. Prirodzená obnova bola evidovaná na ploche 5,98 tis. ha, resp. 39,8 % z celkovej obnovovanej plochy. Príprava pôdy pre prirodzenú obnovu lesa sa vykonala na ploche 8,74 tis. ha.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom