Na Slovensku sa zmenia pravidlá poskytovania podpory v agrosektore, vláda odobrila redistributívnu platbu

Traktor, poľnohospodárstvo
Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve sa na Slovensku budú meniť. Vláda totiž v stredu schválila novelu nariadenia vlády, ktorou sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. Predmet úpravy sa doplní o ďalší druh oddelených priamych platieb, a to vo forme redistributívnej platby.

Ustanovilo sa, kto je oprávneným žiadateľom o redistributívnu platbu a aj podmienky, na splnenie ktorých sa viaže poskytnutie platby. Výška sumy redistributívnej platby bude uverejnená vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Splniť musí minimálne požiadavky

Redistributívna platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb a najviac na prvých 28 hektárov, na ktoré možno žiadateľovi poskytnúť podporu.

„Cieľom návrhu nariadenia vlády je novelizácia príslušných ustanovení v nadväznosti na rozhodnutie týkajúce sa implementácie redistributívnej platby v prechodnom období Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie 2014 – 2020,“ ozrejmil agrorezort v návrhu.

Umožniť chcú čo najväčšiu flexibilitu

Termín zavedenia redistributívnej platby sa navrhuje ustanoviť tak, aby sa umožnila čo najväčšia flexibilita v súvislosti s plánmi žiadateľov, ktoré sa týkajú využívania plochy, a zároveň tak, aby bolo možné zabezpečiť nevyhnutné administratívne aspekty a kontrolné aspekty orgánov podieľajúcich sa na administrácii jednotných žiadostí.

Dátum nadobudnutia účinnosti sa navrhuje vzhľadom na potrebu zabezpečiť čo najrýchlejšiu administráciu poskytovania oddelených priamych platieb.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRVláda SR