Na životné prostredie plánuje štát vynaložiť vyše 800 miliónov eur, najviac si pýta administratíva

Euro, peniaze
Najvýraznejšie majú vzrásť výdavky spojené s ochranou ovzdušia. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

V oblasti životného prostredia štát plánuje v roku 2022 minúť viac než 815 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, o ktorom bude v stredu rokovať Hospodárska rada SR (HRS). Najväčšiu položku – viac ako 233 miliónov eur predstavujú administratívne a iné náklady.

Do nich Ministerstvo životného prostredia SR zarátalo aj 192 miliónov eur, ktoré sú určené na inštitucionálnu podporu a výdavky financované Environmentálnym fondom z Modernizačného fondu a financovanie aktivít z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskou agentúrou životného prostredia. Zo 192 miliónov eur budú tvoriť 83 miliónov peniaze z plánu obnovy.

Druhou najväčšou položkou v rozpočte sú výdavky spojené s vodným hospodárstvom, ktoré by mali dosiahnuť sumu viac ako 189 miliónov eur.

Tie budú určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva, ako sú napríklad preventívne protipovodňové opatrenia, dobudovanie a prevádzka povodňového varovného a predpovedného systému, zásobovanie vodou či odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Najvýraznejšie porastú výdavky na ochranu ovzdušia

Súčasťou výdavkov oblasti sú aj zdroje smerujúce do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Najvýraznejší nárast očakáva štát v oblasti výdavkov na ochranu ovzdušia. Kým rozpočet v roku 2021 rátal s výdavkami na túto oblasť v hodnote viac ako 12,9 milióna eur, v budúcom roku štát plánuje na ochranu ovzdušia vynaložiť viac než 128 miliónov eur.

Nárast je však spôsobený využitím financií z plánu obnovy. Smerovať budú do nákladovo-efektívnej podpory dekarbonizácie priemyslu, pričom bude podporené zavádzanie najlepších aktuálne dostupných technológií v priemyselnej výrobe a priemyselných procesoch.

Celkovo 105 miliónov z vyše 128-miliónového rozpočtu má pochádzať práve z plánu obnovy. Do odpadového hospodárstva má smerovať približne 28 miliónov eur. Tie by mali byť pokryté z Environmentálneho fondu. Ďalších vyše 52 miliónov by malo byť použitých na oblasť ochrany prírody a krajiny.

Celkovo 20 miliónov eur z uvedenej sumy pritom bude pochádzať z plánu obnovy. Peniaze sú určené na výskum a tvorbu legislatívy v oblasti geológie a ochrany prírody, praktickú starostlivosť o chránené územia a živočíchy, ako aj environmentálnu výchovu.

Časť peňazí je vyčlenená na riadenie rizík

V rámci snahy o dosiahnutie nízkouhlíkového hospodárstva bude použitých 96 miliónov eur. Tie budú pochádzať zo zdrojov EÚ a zo spolufinancovania zo strany štátu.

Výdavky za oblasť celkovo majú smerovať na projekty v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch, ako aj verejných budovách.

Na riadenie rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy je vyčlenených 79,6 milióna eur z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátu. Tie majú slúžiť na projekty v oblasti riadenia osobitných rizík a posilnenia odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom