Zlúčenie Štátnej ochrany prírody a orgánov štátnej správy podľa Via Iuris zefektívni ochranu prírody

Les
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Ochrana prírody na Slovensku by bola efektívnejšia, ak by sa zlúčila Štátna ochrana prírody (ŠOP) s obvodnými a krajskými úradmi životného prostredia. Vyplýva to z analýzy vybraných aspektov fungovania a výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie občianskeho združenia Via Iuris.

Podľa nej by zlúčenie orgánov ochrany životného prostredia viedlo k odbúraniu problému „dvojkoľajnosti“, ktorá dnes pri ochrane prírody nastáva. Odpadla by aj zbytočná úradná korešpondencia a komunikácia medzi jednotlivými subjektmi, zjednodušil a skrátil by sa celý proces konaní o záujmoch ochrany prírody.

Zlúčenie inštitúcií by odbúralo rozpory

Zjednotenie ochrany prírody pod jedinú inštitúciu by podľa Via Iuris sprehľadnilo systém, ktorý by tak získal jasnú hierarchiu aj lineárne usporiadanie. Hoci sú za „štátnych ochranárov“ označovaní pracovníci ŠOP, rozhodujúce a záväzné rozhodnutia vydávajú okresné úrady.

Ako uvádza združenie, ich stanoviská sú často v rozpore, čo v praxi prináša množstvo prípadov, keď ŠOP v konaní vydá negatívne stanovisko, no konečné rozhodnutie okresného úradu je pozitívne.

Zlúčenie inštitúcií by tento problém odbúralo a rozpory by sa v rámci nového systému vyriešili „pod jednou strechou“. ŠOP by tak získala hlavné slovo pri udeľovaní záväzných rozhodnutí.

Zmena systému by lepšie prerozdelila pracovníkov

Via Iuris zastáva názor, že nové nastavenie systému by bolo efektívnejšie aj z hľadiska územnej pôsobnosti.

V súčasnosti napríklad na obvodnom úrade životného prostredia v Bratislave pracuje osem zamestnancov. Okres má pritom minimálny počet chránených území. Na okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši pracujú na odbore životného prostredia dvaja ľudia.

Pod okres Liptovský Mikuláš pritom spadajú dva národné parky a množstvo menších území s piatym, teda najvyšším stupňom ochrany prírody. Pracovníci okresného úradu tak musia riešiť množstvo úkonom vo veľmi krátkom čase.

Zmena systém by priniesla také rozdelenie pracovníkov, ktoré bude zodpovedať rozmiestneniu prírodných hodnôt v krajine. Model, ktorý Via Iuris navrhuje funguje napríklad v Českej republike alebo Fínsku.

Občianske združenie Via Iuris

Via Iuris je občianske združenie založené v roku 1993. Jeho cieľom je pomoc ľuďom pri obhajovaní svojich práv a účasť na rozhodovaní o veciach verejných, ochrana ľudských práv, rozvoj demokracie, právneho štátu a občianskej spoločnosti, zvyšovanie kvality života občanov, ochrana prírody a životného prostredia.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie Via Iuris