Pôdohospodárska platobná agentúra už nebude neprimerane blokovať platby žiadateľom, tvrdí riaditeľ Jánoš

Peniaze energetika všeobecne
Foto: ilustračné, pixabay.com

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslav Jánoš bude aplikovať nový postup pri blokovaní platieb žiadateľom. Rozhodol sa uplatňovať princíp primeranosti voči všetkým žiadateľom tak, aby bola zachovaná zásada spravodlivosti. Zadržiavanie všetkých platieb totiž môže byť pre žiadateľa podľa Jánoša likvidačné.

Niektorí mali roky zablokované platby

Na zabezpečenie dlhu postačuje podľa riaditeľa PPA zadržať žiadateľovi platbu do výšky maximálne dvojnásobku sumy nezrovnalosti, z dôvodu zabezpečenia pohľadávky vo výške istiny a prípadných úrokov. PPA o tom informovala vo štvrtok.

Pôdohospodárska platobná agentúra bola oprávnená pozastaviť vyplácanie všetkých peňazí subjektu po zistení nezrovnalosti, a to až do dňa vysporiadania finančných vzťahov s platobnou agentúrou. Toto sa dialo v minulosti často a niekedy mali aj celé roky pôdohospodári a iní žiadatelia zablokované všetky platby z PPA. Veľakrát boli podľa Jánoša blokované v nadmernej výške a tiež z viacerých podporných schém, ktoré s nezrovnalosťou nesúviseli.

Princíp uplatnila v družstve Žiarec

Nový princíp už PPA uplatnila, napríklad v prípade poľnohospodárskeho družstva Žiarec, u ktorého bola celková suma zadržiavaných prostriedkov 818 604,05 eura a suma nezrovnalosti 140 519,74 eura. Na základe princípu proporcionality a stanoviska generálneho riaditeľa PPA, boli uhradené zablokované finančné prostriedky vo výške 674 698,97 eura.

Aktuálna suma zadržiavaných prostriedkov je 143 905,08 eura. PPA uplatnením princípu primeranosti (proporcionality) sleduje na jednej strane ochranu finančných záujmov EÚ a na druhej pomoc žiadateľom.

Zabezpečuje si svoju pohľadávku

Platobná agentúra bude oprávnená pozastaviť vyplácanie podpory alebo príspevku poskytnutého podľa osobitného predpisu na základe vypracovanej správy o zistenej nezrovnalosti maximálne do výšky dvojnásobku zistenej nezrovnalosti. Platobná agentúra si týmto úkonom zabezpečuje svoju pohľadávku voči dlžníkom v súvislosti so zistenou nezrovnalosťou.

Do budúcnosti bude tento novátorský prístup agentúry premietnutý aj do zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorého novelu pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jaroslav Jánoš
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRPPA Pôdohospodárska platobná agentúra