Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu, na mimoprodukčné funkcie lesa dá šesť miliónov

Les
Foto: ilustračné, Getty images

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v pondelok zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na mimoprodukčné funkcie lesa.

Na výzvu je alokovaná suma 6 miliónov eur a podávať žiadosti môžu žiadatelia do 20. júna 2023. Informovala o tom v tlačovej správe PPA.

Podmienky výzvy

Výzva je určená pre obhospodarovateľov lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej 5 ha, a ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2013 alebo 2018.

Pre úspešné schválenie podpory sa v lesných porastoch uplatňovalo prírode blízke hospodárenie prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty a v rámci schémy „de minimis“ nemohla celková výška pomoci presiahnuť 200-tisíc eur v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Formulár je na webovom sídle

Žiadosti musia byť podané prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na webovom sídle spolu s výzvou.

Uloženú žiadosť s jedinečným kódom je potrebné zaslať na e-mailovú adresu uvedenú vo výzve a následne je potrebné žiadosť vytlačiť, podpísať, podpisy úradne osvedčiť a zaslať v listinnej forme na adresu platobnej agentúry.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra