Poslanci neposunuli do druhého čítania novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Atmosféra počas rokovania 18. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 24. november 20202.
Poslanci v slovenskom parlamente. Foto: archívne, SITA/Alexandra Čunderlíková
Tento článok pre vás načítala AI.

Poslanci parlamentu neposunuli do druhého čítania novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže z dielne opozičnej poslankyne Tamary Stohlovej (PS). Zákonodarkyňa chcela upraviť postup pri uplatňovaní finančnej náhrady za zvýšenie trhovej ceny nehnuteľnosti sanovanej z verejných prostriedkov pre všetkých vlastníkov pozemkov bez rozdielu.

Právna úprava reagovala na dlhodobý a nedoriešený problém, ktorým je neoprávnené obohacovanie sa vlastníkov nehnuteľností, ktorí nie sú pôvodcami, v súkromnom vlastníctve vo vzťahu k štátom vynaloženým verejným prostriedkom na ich sanovanie, pretože sanácia environmentálnych záťaží má spravidla pozitívny vplyv na zvýšenie trhovej ceny sanovanej nehnuteľnosti,“ vysvetlila Stohlová.

Efektívny mechanizmus

Cieľom návrhu bolo vytvoriť efektívny mechanizmus, ktorým by sa zabezpečila návratnosť finančných prostriedkov za zvýšenie trhovej ceny sanovanej nehnuteľnosti. Príslušné ministerstvo by tak malo oprávnenie pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu spočívajúcu v rozdiele medzi trhovou cenou sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaním sanácie.

Je nepochybné, že sanácia environmentálnych záťaží predstavuje verejný záujem celej spoločnosti. Zo sanácie environmentálnej záťaže má prospech celá oblasť, na ktorej sa daná environmentálna záťaž nachádzala, rovnako, ako environmentálna záťaž ovplyvňuje kvalitu života ľudí, ktorí bývajú v jej blízkosti, jej sanáciou sa teda zlepšuje kvalita života celej skupiny obyvateľov, čím sa prakticky realizuje ich ústavou garantované právo na priaznivé životné prostredie,“ vysvetlila navrhovateľka.

Obmedzenie prevodu nehnuteľností

Poslankyňa navrhovala, aby sa obmedzil prevod nehnuteľností a vlastníckeho práva pre prípad, že by príslušné ministerstvo zabezpečilo sanáciu predmetnej nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž z verejných prostriedkov.

V tomto prípade mohol vlastník sanovanej nehnuteľnosti previesť sanovanú nehnuteľnosť na inú osobu až potom, ako uhradí sumu zodpovedajúcu finančnej náhrade alebo po uplynutí lehoty určenej príslušným ministerstvom, inak príslušné ministerstvo pristúpi k výkonu záložného práva,“ uviedla poslankyňa.

Stohlová za legitímne považovala požadovať od vlastníka nehnuteľnosti, pokiaľ nie je zároveň pôvodcom záťaže ani povinnou osobou, finančnú náhradu v rozsahu, v akom sa v dôsledku príslušnej sanácie obohatil.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Tamara Stohlová
Firmy a inštitúcie Parlament