Poslanci schválili novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, postupy pri výrube drevín sa výrazne zjednodušia

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
strom, les, výrub
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Zjednodušia sa postupy pri výrube drevín a odstráni sa zbytočná byrokratická záťaž obyvateľov. Poslanci parlamentu v stredu schválili novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú prijímali v skrátenom legislatívnom konaní.

Ako uviedlo ministerstvo životného prostredia, ktoré zmeny predložilo, cieľom novelizácie má byť zabezpečenie sprehľadnenia krajiny, ktoré má preventívne znížiť aj počty nebezpečných stretov človeka s medveďom. Taktiež má znížiť škody spôsobované zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Zmeny začnú platiť v deň ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Prijali pozmeňujúci návrh

Parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prijal k novele pozmeňujúci návrh, ktorý odsúhlasili aj poslanci. Súhlas na výrub dreviny sa tak nebude vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 60 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 20 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie.

Na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie.

Taktiež na stromy s obvodom kmeňa do 90 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 metrov štvorcových, ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce.

Spresňujú sa hraničné rozmery

Navrhovanou úpravou sa spresňujú hraničné rozmery obvodu kmeňa stromov a plošná výmera krovitých porastov, na ktorých výrub sa nebude vyžadovať vydanie súhlasu orgánom ochrany prírody a krajiny tak, aby došlo k racionálnemu diferencovaniu parametrov vo vzťahu k tomu, či ide o dreviny rastúce v intraviláne, extraviláne alebo na pozemkoch v intraviláne, ktoré sú určené územným plánom na výstavbu,“ píše sa v správe výboru.

Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je aj ustanovenie, že ten, kto chce vyrúbať drevinu, ktorá rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred plánovaným uskutočnením výrubu.

Orgán ochrany prírody môže stanoviskom činnosť obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky jej vykonania, ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny.

Zavedie sa nová zákonná výnimka

Ministerstvo životného prostredia informovalo, že novelizáciou sa zavedie nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ak rastú vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča. Navrhovanou úpravou sa tiež zavedie aj nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ktorá reflektuje na potrebu čistenia terasových stupňov v ovocných sadoch a viniciach.

Ako envirorezort doplnil, potreba čistenia terasových stupňov úzko súvisí so zabezpečením efektívnosti užívania ovocných sadov a viníc, ako aj s predchádzaním vzniku škôd na týchto plodinách.

Vzhľadom na charakteristiku využívania pozemku ide o druh pozemku s výmerou nad 0,3 hektára, súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR